Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
3Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120
7Sao chép bản ghi các loại18200
8Sản xuất than cốc19100
9Sản xuất bao bì từ plastic22201
10Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
11Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
12Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
13Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
14Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
17Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
18Sản xuất hoá chất cơ bản20110
19Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
20Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
21Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
22Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
23Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
24Bán buôn cao su46694
25Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
26Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
27Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
28Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
29Bán buôn tổng hợp46900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Nhất Nhất (Tên nước ngoài: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Nhất Nhất), Mã số thuế: 0108690609, được thành lập ngày 09/04/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 10 ngõ 6 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Tuyến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO G7

Mã số thuế: 6300345278

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C&L;

Mã số thuế: 0109650782

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BTN

Mã số thuế: 0315264366

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BTEC

Mã số thuế: 0316366392

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIGV

Mã số thuế: 0316949845

Tìm thông tin Doanh nghiệp