Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DABINS (Tên nước ngoài: DABINS CO.,LTD), Mã số thuế: 0108650596, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 437, Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ LÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DAE HO TRADING

Mã số thuế: 2301110264

CÔNG TY TNHH DAE HEUNG M&T VINA

Mã số thuế: 0108502887

CÔNG TY TNHH DAE HEUNG AIRTEC

Mã số thuế: 2400764074

CÔNG TY TNHH DAE GYO VINA

Mã số thuế: 0316140236

CÔNG TY TNHH DAE GWANG VINA

Mã số thuế: 2400617129

CÔNG TY TNHH DAE GWANG VINA

Mã số thuế: 2400577162

CÔNG TY TNHH DAE GUAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106600800

CÔNG TY TNHH DAE DONG

Mã số thuế: 0314307257

CÔNG TY TNHH DAE DONG VINA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500639197

CÔNG TY TNHH DAE CHEONG MA RU

Mã số thuế: 0315911278

CÔNG TY TNHH DAE CHANG ENG

Mã số thuế: 0104801082

CÔNG TY TNHH DAE BARK

Mã số thuế: 0401983942

CÔNG TY TNHH DAE BANG

Mã số thuế: 0314202751

CÔNG TY TNHH DAE BAK TOUR & GOLF

Mã số thuế: 0316885609

CÔNG TY TNHH DADAMPLANING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316217256

CÔNG TY TNHH DADADEE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313667810

CÔNG TY TNHH DADA STUDIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315086593

CÔNG TY TNHH DADA HAIR & NAIL

Mã số thuế: 0316766009

CÔNG TY TNHH DADA CÔNG NGHỆ

Mã số thuế: 0106214996

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT

Mã số thuế: 0315296625

CÔNG TY TNHH DAD QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109283765

CÔNG TY TNHH DAD NAM LONG

Mã số thuế: 0401988570

CÔNG TY TNHH DAD HÀ NỘI LAND

Mã số thuế: 0105464665

CÔNG TY TNHH DACS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313793011

CÔNG TY TNHH DACONSAFE

Mã số thuế: 0401533421

CÔNG TY TNHH DACOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106697510

CÔNG TY TNHH DACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201558465

CÔNG TY TNHH DACIO

Mã số thuế: 0316007146

CÔNG TY TNHH DACH

Mã số thuế: 0402035450

CÔNG TY TNHH DACHSER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312691634

CÔNG TY TNHH DACHSER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311928129

CÔNG TY TNHH DACHI

Mã số thuế: 0105279581

CÔNG TY TNHH DACHENG VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702965854

CÔNG TY TNHH DACHENG REAL ESTATE

Mã số thuế: 0315841969

CÔNG TY TNHH DACHAN (VN)

Mã số thuế: 1101351944

CÔNG TY TNHH DACERA VINH

Mã số thuế: 2902067863

CÔNG TY TNHH DACASA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313794449

CÔNG TY TNHH DACAFOOD

Mã số thuế: 0108602842

CÔNG TY TNHH DAC VN

Mã số thuế: 0700830366

CÔNG TY TNHH DAC FURNITURE

Mã số thuế: 0316149479

CÔNG TY TNHH DABOMB PROTEIN VIETNAM

Mã số thuế: 0314436823

CÔNG TY TNHH DABO VINA

Mã số thuế: 0109060085

CÔNG TY TNHH DABLEND FAMILY

Mã số thuế: 0314581605

Tìm thông tin Doanh nghiệp