Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
8Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
11Chuyển phát5320
12Bán buôn gạo4631
13Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
15Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
16Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TOÀN Á (Tên nước ngoài: TOAN A TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108650589, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 68 ngõ 116 Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ THÙY NINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp