Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Lập trình máy vi tính6201
3Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Hoạt động tư vấn quản lý7020
9Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
10Giáo dục nghề nghiệp8532
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
12Đào tạo cao đẳng8533
13Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
14Hoạt động viễn thông khác6190
15Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
16Quảng cáo7310
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
18Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
19Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
20Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IBT VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIETNAM IBT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108650483, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô S4,5,6 tầng 12 A tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ DIỆU THUÝ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INEST

Mã số thuế: 0313513401

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IN PVN

Mã số thuế: 0313133865

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IMTS

Mã số thuế: 0401761474

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IMA

Mã số thuế: 0312181538

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ILINKS

Mã số thuế: 0107721357

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IGREEN

Mã số thuế: 0310525335

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICV

Mã số thuế: 0401909762

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICT

Mã số thuế: 0104739331

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEVN

Mã số thuế: 0312097068

Tìm thông tin Doanh nghiệp