Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
5Hoạt động quản lý quỹ6630
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
7Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật8810
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
10Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
11Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác8890
12Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
13Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
14Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
15Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
16Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 369 (Tên nước ngoài: 369 INVESTMENT GROUP), Mã số thuế: 0108650444, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 507, Tòa nhà 41A, đường Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ANH SƠN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp