Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
2Bán buôn tổng hợp4690
3Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
7Xây dựng nhà để ở4101
8Xây dựng công trình đường sắt4211
9Xây dựng công trình điện4221
10Hoàn thiện công trình xây dựng4330
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
13Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
14Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
16Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
17Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
19Sửa chữa thiết bị khác3319
20Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
21Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
22Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
23Hoạt động tư vấn quản lý7020
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
25Chuẩn bị mặt bằng4312
26Xây dựng công trình đường bộ4212
27Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
28Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
29Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
30Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
31Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
32Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn3311
34Xây dựng công trình công ích khác4229
35Xây dựng công trình thủy4291
36Phá dỡ4311
37Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
38Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
39Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
40Cho thuê xe có động cơ7710
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
42Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
43Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
44Bốc xếp hàng hóa5224
45Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
46Xây dựng nhà không để ở4102
47Xây dựng công trình khai khoáng4292
48Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CKC (Tên nước ngoài: CKC EQUIPMENT CO., LTD), Mã số thuế: 0108650405, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7H, ngõ 13, ngách 90/25, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN CHIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CURI

Mã số thuế: 0402010456

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CNV

Mã số thuế: 0107289056

Tìm thông tin Doanh nghiệp