Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
4Giáo dục tiểu học8521
5Giáo dục trung học cơ sở8522
6Xây dựng nhà để ở4101
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Thoát nước và xử lý nước thải3700
11Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Cung ứng lao động tạm thời7820
15Giáo dục nhà trẻ8511
16Thu gom rác thải độc hại3812
17Tái chế phế liệu3830
18Lắp đặt hệ thống điện4321
19Giáo dục trung học phổ thông8523
20Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
21Chuẩn bị mặt bằng4312
22Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
23Vệ sinh chung nhà cửa8121
24Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
25Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
26Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
27Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
28Thu gom rác thải không độc hại3811
29Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
30Phá dỡ4311
31Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
32Cho thuê xe có động cơ7710
33Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
35Giáo dục mẫu giáo8512
36Giáo dục thể thao và giải trí8551
37Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
38Xây dựng nhà không để ở4102
39Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
40Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UDECO (Tên nước ngoài: UDECO INVEST.,JSC), Mã số thuế: 0108650356, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 9, toà nhà Nam Cường, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THÀNH NAM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCAPITAL

Mã số thuế: 0105161653

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VCAB

Mã số thuế: 0315554097

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBF

Mã số thuế: 3101070009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBA

Mã số thuế: 0103017263

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VANDA

Mã số thuế: 0314567488

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VACOR

Mã số thuế: 0105229559

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V.N

Mã số thuế: 0106045226

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V.E.D.A

Mã số thuế: 3702215097

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-LAND

Mã số thuế: 0105442252

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-FIRE

Mã số thuế: 1001201984

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-ENERGY

Mã số thuế: 5901131335

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V-CASG

Mã số thuế: 0108337104

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V- GROUP

Mã số thuế: 0316878256

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V&T

Mã số thuế: 0312187272

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V&K;

Mã số thuế: 0316399165

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V ONE

Mã số thuế: 0316432165

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ V & P

Mã số thuế: 0315542133

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ URI

Mã số thuế: 0105974017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNISPACE

Mã số thuế: 0314918471

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNILAND

Mã số thuế: 4201871886

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNI-BE

Mã số thuế: 0106928655

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNB

Mã số thuế: 0109099607

Tìm thông tin Doanh nghiệp