Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
2Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
3Xuất bản phần mềm5820
4Lập trình máy vi tính6201
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ ăn uống khác5629
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
9Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
10Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
11Vận tải hành khách đường bộ khác4932
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
14Bán buôn thực phẩm4632
15Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
16Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
17May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
18Dịch vụ liên quan đến in1812
19Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
20Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh4762
21Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
22Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
23Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
24Lắp đặt hệ thống điện4321
25Hoạt động tư vấn quản lý7020
26Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
27Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
28Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
29Cho thuê băng, đĩa video7722
30Bán buôn đồ uống4633
31Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
32Sản xuất bột giấy, giấy và bìa1701
33Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
34Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
35Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
36Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
37Hoạt động nhiếp ảnh7420
38Cho thuê xe có động cơ7710
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
40Điều hành tua du lịch7912
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
42In ấn1811
43Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
44Hoạt động hậu kỳ5912
45Hoạt động chiếu phim5914
46Hoạt động viễn thông khác6190
47Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
48Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
49Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
50Quảng cáo7310
51Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
52Đại lý du lịch7911
53Hoạt động thể thao khác9319
54Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
55Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
56Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
57Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
58Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER FIVE VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIET NAM MASTER FIVE .,JSC), Mã số thuế: 0108650028, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P202A, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ HOÀNG ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX EAGLE

Mã số thuế: 0316934214

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX DRAGON

Mã số thuế: 0315758534

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX BUILD

Mã số thuế: 0401794381

CÔNG TY CỔ PHẦN MAX BLOOM

Mã số thuế: 0316293793

CÔNG TY CỔ PHẦN MAV

Mã số thuế: 0314359255

CÔNG TY CỔ PHẦN MAVIN HOLDINGS

Mã số thuế: 0901043030

CÔNG TY CỔ PHẦN MAVIN DUCKFARM

Mã số thuế: 0901069857

CÔNG TY CỔ PHẦN MAVIFLEX CHÂU Á

Mã số thuế: 0312326712

CÔNG TY CỔ PHẦN MAUA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108033970

CÔNG TY CỔ PHẦN MAT

Mã số thuế: 0109156774

CÔNG TY CỔ PHẦN MATURE

Mã số thuế: 0313988772

CÔNG TY CỔ PHẦN MATTHEW

Mã số thuế: 0108565799

CÔNG TY CỔ PHẦN MATRAN

Mã số thuế: 0201197606

CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0107298981

CÔNG TY CỔ PHẦN MATO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106505378

CÔNG TY CỔ PHẦN MATINO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107787904

CÔNG TY CỔ PHẦN MATINE

Mã số thuế: 0104884272

CÔNG TY CỔ PHẦN MATINE

Mã số thuế: 0103049064

CÔNG TY CỔ PHẦN MATHSTARWORLD

Mã số thuế: 0107816432

CÔNG TY CỔ PHẦN MATECO

Mã số thuế: 0313590396

CÔNG TY CỔ PHẦN MATCO

Mã số thuế: 0201725285

CÔNG TY CỔ PHẦN MATCHA

Mã số thuế: 0107006678

CÔNG TY CỔ PHẦN MATCH PROPERTY

Mã số thuế: 0316642620

CÔNG TY CỔ PHẦN MASUOKA GUMI INC

Mã số thuế: 0800927160-001

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERY

Mã số thuế: 0316038810

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERVIET

Mã số thuế: 0107584076

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERLIFE VIETNAM

Mã số thuế: 0107476264

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERI CENTRAL

Mã số thuế: 0316120279

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTEREAL

Mã số thuế: 0315719140

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTERBRAND

Mã số thuế: 0311123798

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER TRAN

Mã số thuế: 0105381169

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER SKY

Mã số thuế: 0316077457

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER MIND

Mã số thuế: 0310873325

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER LINKS GOKIT

Mã số thuế: 3702940176

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER LINKS COFFEE

Mã số thuế: 0316487319

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER HEALING YOGA

Mã số thuế: 0108270322

CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER GROUP

Mã số thuế: 0315381380

Tìm thông tin Doanh nghiệp