Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
4Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan3211
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
13Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
14Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Bán buôn gạo4631
17Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
18Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
19Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
20Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
21Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
23Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
24Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
25Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
26Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
27Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
28Cho thuê xe có động cơ7710
29Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
30Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ QUỐC TẾ WMF (Tên nước ngoài: WMF INTERNATIONAL GOLD SILVER GEMSTONE., JSC), Mã số thuế: 0108649985, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn nhà số NQ02-09, Dự án Khu đô thị sinh thái Vinhomes Rive, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ LÊ HIỀN, Số điện thoại: 0395207546, Địa chỉ: Căn nhà số NQ02-09, Dự án Khu đô thị sinh thái Vinhomes Rive, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600832923

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂM SƠN

Mã số thuế: 5500533710

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN ÉP HÀ NAM

Mã số thuế: 2601012797

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN SÀN KIM TÍN

Mã số thuế: 3801201176

CÔNG TY CỔ PHẦN VÁN SÀN KIM TÍN

Mã số thuế: 3801186009

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNH ĐAI VÀNG

Mã số thuế: 0316233184

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG ĐẸP

Mã số thuế: 0104857504

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG ĐẸP

Mã số thuế: 0103048723

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG TRÀ NĂNG

Mã số thuế: 5801187976

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG SJC TĨNH GIA

Mã số thuế: 2801680897

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LAND

Mã số thuế: 0314311831

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG KIM THÀNH

Mã số thuế: 0310675926

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG HOA CÚC

Mã số thuế: 3900957460

Tìm thông tin Doanh nghiệp