Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
2Lập trình máy vi tính6201
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
10Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
11Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
13Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
14Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
15Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
16Quảng cáo7310
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
18Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
19Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
20Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
21Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ITPROSO (Tên nước ngoài: ITPROSO CO.,LTD), Mã số thuế: 0108649544, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 175 Ngõ Quan Thổ 1, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN NAM TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IVELA HOUSE

Mã số thuế: 4201835503

CÔNG TY TNHH IVEGAN VIETNAM

Mã số thuế: 0109390848

CÔNG TY TNHH IVEDA VIETNAM

Mã số thuế: 0313517283

CÔNG TY TNHH IVDC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313809790

CÔNG TY TNHH IVC-ZES

Mã số thuế: 0109214994

CÔNG TY TNHH IVANT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316299869

CÔNG TY TNHH IVANKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107765957

CÔNG TY TNHH IVA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313776048

CÔNG TY TNHH IVA LAND

Mã số thuế: 0315451951

CÔNG TY TNHH IV.ONE

Mã số thuế: 0109330084

CÔNG TY TNHH IV NATURE

Mã số thuế: 0107797620

CÔNG TY TNHH IUTIP

Mã số thuế: 0315251889

CÔNG TY TNHH IUS

Mã số thuế: 4001181589

CÔNG TY TNHH IUM R & D

Mã số thuế: 0316026149

CÔNG TY TNHH IUM LOGISTICS

Mã số thuế: 0312595803

CÔNG TY TNHH IUM LOGISTICS

Mã số thuế: 0311671346

CÔNG TY TNHH IUC HÒA BÌNH HILL

Mã số thuế: 5400516197

CÔNG TY TNHH IU-TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300997188

CÔNG TY TNHH IU NAILS

Mã số thuế: 1801669080

CÔNG TY TNHH IU GROUP

Mã số thuế: 0315694249

CÔNG TY TNHH ITZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107389572

CÔNG TY TNHH ITWC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402068311

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0201283291

CÔNG TY TNHH ITV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106377895

CÔNG TY TNHH ITV LONG THỊNH

Mã số thuế: 0316194376

CÔNG TY TNHH ITUSA

Mã số thuế: 5801335046

CÔNG TY TNHH ITTVN

Mã số thuế: 4201557207

CÔNG TY TNHH ITTECH

Mã số thuế: 0315297530

CÔNG TY TNHH ITTB

Mã số thuế: 0109156213

CÔNG TY TNHH ITT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105547209

CÔNG TY TNHH ITT VINA

Mã số thuế: 0104008403

CÔNG TY TNHH ITS

Mã số thuế: 6001068322

CÔNG TY TNHH ITSWIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107681591

CÔNG TY TNHH ITSU MO YUME

Mã số thuế: 0313457524

CÔNG TY TNHH ITSTARVN

Mã số thuế: 0315099151

CÔNG TY TNHH ITSS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310655983

CÔNG TY TNHH ITSM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312943289

CÔNG TY TNHH ITSFIT AUDIO

Mã số thuế: 0109214747

CÔNG TY TNHH ITS VIỆT

Mã số thuế: 0315563856

CÔNG TY TNHH ITS VINACOM

Mã số thuế: 2300976276

CÔNG TY TNHH ITS PRO

Mã số thuế: 4201603220

CÔNG TY TNHH ITS NUTRISCIENCE

Mã số thuế: 0315765411

CÔNG TY TNHH ITRY

Mã số thuế: 0315451599

CÔNG TY TNHH ITREE

Mã số thuế: 0107547846

CÔNG TY TNHH ITRAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 6001576397

CÔNG TY TNHH ITR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108722000

Tìm thông tin Doanh nghiệp