Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
2Giáo dục tiểu học8521
3Giáo dục trung học cơ sở8522
4Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Bán buôn thực phẩm4632
7Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
8Giáo dục nhà trẻ8511
9Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
10Giáo dục trung học phổ thông8523
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Điều hành tua du lịch7912
18Giáo dục mẫu giáo8512
19Giáo dục thể thao và giải trí8551
20Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
21Đại lý du lịch7911
22Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
23Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PEC HÀ NỘI (Tên nước ngoài: PEC HA NOI EDUCATION JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108649512, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 49, ngõ 69 Nguyễn Phúc Lai, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TẠ THANH THỦY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PTN

Mã số thuế: 0316566419

Tìm thông tin Doanh nghiệp