Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
4Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
5Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ4783
6Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4784
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ON INTER VINA (Tên nước ngoài: ON INTER VINA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108648815, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ HUỲNH NHƯ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ONE FLEX

Mã số thuế: 2301092061

CÔNG TY TNHH ONE FARM

Mã số thuế: 0313954526

CÔNG TY TNHH ONE F&P VINA

Mã số thuế: 2301030717

CÔNG TY TNHH ONE DEVELOPMENTS

Mã số thuế: 0312686465

CÔNG TY TNHH ONE DESIGN

Mã số thuế: 0315639551

CÔNG TY TNHH ONE DAY

Mã số thuế: 0314452127

CÔNG TY TNHH ONE DAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108638609

CÔNG TY TNHH ONE CROSS CO. VINA

Mã số thuế: 0108727707

CÔNG TY TNHH ONE CORP

Mã số thuế: 0313502343

CÔNG TY TNHH ONE CONNECTION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109239653

CÔNG TY TNHH ONE CONNECT OFFICE

Mã số thuế: 0315348489

CÔNG TY TNHH ONE COMMERCE

Mã số thuế: 4201901844

CÔNG TY TNHH ONE CLICK HUNT

Mã số thuế: 0316209110

CÔNG TY TNHH ONE CITY PLAST

Mã số thuế: 0107972343

CÔNG TY TNHH ONE CHANG VINA

Mã số thuế: 2400794015

CÔNG TY TNHH ONE CAPITAL

Mã số thuế: 0313886280

CÔNG TY TNHH ONE CALL

Mã số thuế: 4201598919

CÔNG TY TNHH ONE BODY FOODS

Mã số thuế: 0313826718

CÔNG TY TNHH ONE BEE

Mã số thuế: 0401626926

CÔNG TY TNHH ONE AZURE

Mã số thuế: 0401971030

CÔNG TY TNHH ONE ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315615871

CÔNG TY TNHH ONE ASIA RETAIL GROUP

Mã số thuế: 0313833659

CÔNG TY TNHH ONE APPLE

Mã số thuế: 0107473746

CÔNG TY TNHH ONE AND ONLY

Mã số thuế: 0316491795

CÔNG TY TNHH ONDER365 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108338228

CÔNG TY TNHH ONCOHOME

Mã số thuế: 0311865687

CÔNG TY TNHH ONCE UPON A BRAND

Mã số thuế: 0316200647

CÔNG TY TNHH ONCE UPON A BAG

Mã số thuế: 0313290441

CÔNG TY TNHH ONCARE

Mã số thuế: 0109544632

CÔNG TY TNHH ONC ASIA

Mã số thuế: 0314087019

CÔNG TY TNHH ONBUS

Mã số thuế: 0312933474

CÔNG TY TNHH ONBOOKING

Mã số thuế: 0107355051

CÔNG TY TNHH ONBIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315283217

CÔNG TY TNHH ONBIT VIỆT NAM (NTNN)

Mã số thuế: 0316251987

CÔNG TY TNHH ONAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107351466

CÔNG TY TNHH ONASSIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315632891

CÔNG TY TNHH ONARA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109176019

CÔNG TY TNHH ONAMI

Mã số thuế: 3702902685

CÔNG TY TNHH ONAA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201951728

CÔNG TY TNHH ONA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801334276

CÔNG TY TNHH ON-TECH

Mã số thuế: 0401952408

CÔNG TY TNHH ON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316325653

CÔNG TY TNHH ON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315521750

CÔNG TY TNHH ON TRAILS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105552618

CÔNG TY TNHH ON THE TABLE

Mã số thuế: 0315821578

CÔNG TY TNHH ON PLAZA VIỆT PHÁP

Mã số thuế: 0105566586

CÔNG TY TNHH ON ON

Mã số thuế: 0313173723

CÔNG TY TNHH ON MEDIA

Mã số thuế: 0315883359

CÔNG TY TNHH ON INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109169283

Tìm thông tin Doanh nghiệp