Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Cơ sở lưu trú khác5590
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Hoạt động tư vấn quản lý7020
9Vận tải hành khách đường sắt4911
10Điều hành tua du lịch7912
11Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Đại lý du lịch7911
14Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
15Vận tải hàng hóa đường sắt4912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHỞI TẠO VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (Tên nước ngoài: HOTEL MANAGEMENT AND INITIALIZATION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108648300, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà số 1, Ngõ 132, Tổ 9 Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN CHUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIARA GARMENTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601142457

CÔNG TY TNHH KIARA GARMENTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601114675

CÔNG TY TNHH KIANEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104637869

CÔNG TY TNHH KIANA

Mã số thuế: 4201695084

CÔNG TY TNHH KIAN HO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0312963944

CÔNG TY TNHH KIALUBE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313511877

CÔNG TY TNHH KIAISOFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108617006

CÔNG TY TNHH KI VI NA

Mã số thuế: 0313375631

CÔNG TY TNHH KI SUNG TECH

Mã số thuế: 0900562153

CÔNG TY TNHH KI NAM

Mã số thuế: 1702087162

CÔNG TY TNHH KI MORNING

Mã số thuế: 0315719856

CÔNG TY TNHH KI LÔ MÉT 106

Mã số thuế: 0314214570

CÔNG TY TNHH KI BÁNH VÀ HOA

Mã số thuế: 0313378470

CÔNG TY TNHH KI (NT)

Mã số thuế: 0314890402

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 2901504528

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH

Mã số thuế: 0315593152

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 2500496809

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG TB

Mã số thuế: 5300798389

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0311834304

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0313818611

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG PACIFIC

Mã số thuế: 0314442591

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG MEKONG

Mã số thuế: 1101483517

CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201463887

CÔNG TY TNHH KHỨ VĂN KHỨ

Mã số thuế: 0402097023

CÔNG TY TNHH KHỨ THỦY

Mã số thuế: 5801233044

CÔNG TY TNHH KHỦNG LONG

Mã số thuế: 0312406679

CÔNG TY TNHH KHỦNG LONG

Mã số thuế: 0312244065

CÔNG TY TNHH KHỦNG LONG XANH

Mã số thuế: 0314272967

CÔNG TY TNHH KHỞI ĐỘNG 334

Mã số thuế: 0311433013

CÔNG TY TNHH KHỞI ĐẦU VIỆT

Mã số thuế: 0312286499

CÔNG TY TNHH KHỞI ĐẦU MỚI

Mã số thuế: 0104764779

CÔNG TY TNHH KHỞI ĐẠT

Mã số thuế: 4000942294

CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT KHANG

Mã số thuế: 0314438179

CÔNG TY TNHH KHỞI TẦM

Mã số thuế: 2901806198

CÔNG TY TNHH KHỞI TẠO

Mã số thuế: 0401364815

Tìm thông tin Doanh nghiệp