Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
4Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
5Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ4783
6Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
7Hoạt động nhiếp ảnh7420
8Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MEMOLAS VIỆT NAM (Tên nước ngoài: MEMOLAS VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108648276, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3 ngõ Viện Máy, Tổ 34, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG VIỆT TIẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MEP DDL

Mã số thuế: 0316751595

CÔNG TY TNHH MEP ANKING

Mã số thuế: 4300793156

CÔNG TY TNHH MEOWCART ECOMMERCE

Mã số thuế: 0315878140

CÔNG TY TNHH MEON

Mã số thuế: 0313643256

CÔNG TY TNHH MEONG DONG KOAN

Mã số thuế: 0106440272

CÔNG TY TNHH MEON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316524507

CÔNG TY TNHH MEON VIỆT NAM (NTNN)

Mã số thuế: 0316857979

CÔNG TY TNHH MEOK SSAM

Mã số thuế: 0401936420

CÔNG TY TNHH MEOEYE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106819737

CÔNG TY TNHH MEOBROWS

Mã số thuế: 0314115795

CÔNG TY TNHH MEO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107657831

CÔNG TY TNHH MEO SYSTEM

Mã số thuế: 0316125453

CÔNG TY TNHH MENUDI

Mã số thuế: 0314179566

CÔNG TY TNHH MENTOR

Mã số thuế: 0316548554

CÔNG TY TNHH MENTOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314632232

CÔNG TY TNHH MENTECH

Mã số thuế: 4201875249

CÔNG TY TNHH MENTALLY FIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109225731

CÔNG TY TNHH MENTAL HEALTH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108313872

CÔNG TY TNHH MENSPOOL JOINT VENTURE

Mã số thuế: 0313617104

CÔNG TY TNHH MENSCH

Mã số thuế: 0314181364

CÔNG TY TNHH MENSA INDUSTRIES

Mã số thuế: 4300824340

CÔNG TY TNHH MENOFAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109608195

CÔNG TY TNHH MENOFAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109480643

CÔNG TY TNHH MENKI

Mã số thuế: 0314745564

CÔNG TY TNHH MENKAR

Mã số thuế: 0201241301

CÔNG TY TNHH MENGHINI IMPORT

Mã số thuế: 0316005029

CÔNG TY TNHH MENG CHA

Mã số thuế: 0107857206

CÔNG TY TNHH MENDOZA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107920923

CÔNG TY TNHH MENDEN AGRICO

Mã số thuế: 6101221687

CÔNG TY TNHH MENDEAL

Mã số thuế: 0311358912

CÔNG TY TNHH MENCARE SPA

Mã số thuế: 0314687577

CÔNG TY TNHH MENAS

Mã số thuế: 0316333076

CÔNG TY TNHH MENAS MALL TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 0315908148

CÔNG TY TNHH MEN ĐỨC NGHĨA

Mã số thuế: 0106893240

CÔNG TY TNHH MEN STATION

Mã số thuế: 0316294589

CÔNG TY TNHH MEN SAIGON

Mã số thuế: 0312220000

CÔNG TY TNHH MEN CUP

Mã số thuế: 0315794130

CÔNG TY TNHH MEN - CHUEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603464536

CÔNG TY TNHH MEN - CHUEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603076036

CÔNG TY TNHH MEMS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107005836

CÔNG TY TNHH MEMPIRES

Mã số thuế: 2700929601

CÔNG TY TNHH MEMORY GROUP

Mã số thuế: 0314728142

CÔNG TY TNHH MEMORIA

Mã số thuế: 0106231198

Tìm thông tin Doanh nghiệp