Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
4Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng9521
5Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÙNG HUẤN AUDIO (Tên nước ngoài: HUNG HUAN AUDIO CO., LTD), Mã số thuế: 0108646744, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 25-LK865, Khu Bờ Hội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VƯƠNG MẠNH HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÙNG HỮU TRANG

Mã số thuế: 4000767370

CÔNG TY TNHH HÙNG HỒNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601026486

CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 0314189099

CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801354962

CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU CB

Mã số thuế: 4800909793

CÔNG TY TNHH HÙNG HẬU 668

Mã số thuế: 5702060023

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢO

Mã số thuế: 0302001559

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI

Mã số thuế: 2000987929

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0201297914

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI VIỆT

Mã số thuế: 3101010063

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI ANH

Mã số thuế: 2901906121

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI ANH

Mã số thuế: 0401711804

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI - CHI NHÁNH I

Mã số thuế: 2000987929-001

CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI - CHI NHÁNH II

Mã số thuế: 2000987929-002

CÔNG TY TNHH HÙNG HẠNH

Mã số thuế: 2300559804

CÔNG TY TNHH HÙNG HẠNH PHONG

Mã số thuế: 0312348667

CÔNG TY TNHH HÙNG HẠNH KIM KHÁNH

Mã số thuế: 0314709213

CÔNG TY TNHH HÙNG HẠNH 188

Mã số thuế: 0901052349

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯƠNG

Mã số thuế: 1000785631

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯƠNG VINH

Mã số thuế: 0401547142

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0313638055

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯƠNG FOOD

Mã số thuế: 2301033595

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 1101284977

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 0102001145

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG ĐẠO

Mã số thuế: 3603630127

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601522311

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 0401589745

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901004954

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201899592

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG KURTAIN

Mã số thuế: 0312510158

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700206130

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG BẢO

Mã số thuế: 3603061248

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG 999

Mã số thuế: 4700202880

CÔNG TY TNHH HÙNG HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 0109084826

CÔNG TY TNHH HÙNG HÙNG PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901147462

CÔNG TY TNHH HÙNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0310484801

CÔNG TY TNHH HÙNG HÂN

Mã số thuế: 0312528980

CÔNG TY TNHH HÙNG HÂN

Mã số thuế: 0106797339

CÔNG TY TNHH HÙNG HÂN PHÁT

Mã số thuế: 1101975491

CÔNG TY TNHH HÙNG HÂN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500602786

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀO GLOBAL

Mã số thuế: 3702936243

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀNG HIỆU

Mã số thuế: 0108725393

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ QUÂN

Mã số thuế: 0315531999

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ PHÁT

Mã số thuế: 2500401476

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ MEDIA

Mã số thuế: 0109700955

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ GRANITE

Mã số thuế: 0315150672

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700266644

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ 368

Mã số thuế: 2802905896

Tìm thông tin Doanh nghiệp