Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
3Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TJ TECH (Tên nước ngoài: TJ TECH CO., LTD), Mã số thuế: 0108646261, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 3, số 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà MATSUMOTO TAKASHI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TK MEDIA

Mã số thuế: 0109351648

CÔNG TY TNHH TK LOGISTIC

Mã số thuế: 0315715386

CÔNG TY TNHH TK ISLAND TRAVEL

Mã số thuế: 0315655680

CÔNG TY TNHH TK INTERNATIONAL

Mã số thuế: 2301101936

CÔNG TY TNHH TK INDUSTRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603349325

CÔNG TY TNHH TK INDUSTRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603059802

CÔNG TY TNHH TK HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0106658582

CÔNG TY TNHH TK HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106030188

CÔNG TY TNHH TK HITEK

Mã số thuế: 0316118304

CÔNG TY TNHH TK FOOD

Mã số thuế: 0313986454

CÔNG TY TNHH TK EXPRESS

Mã số thuế: 0316327153

CÔNG TY TNHH TK ELECTRONIC

Mã số thuế: 2500646740

CÔNG TY TNHH TK ELECTRONIC

Mã số thuế: 2500593143

CÔNG TY TNHH TK DUY TUẤN

Mã số thuế: 5701988186

CÔNG TY TNHH TK DENKI

Mã số thuế: 0107520386

CÔNG TY TNHH TK DAEBAG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109098586

CÔNG TY TNHH TK CỘNG

Mã số thuế: 0314154836

CÔNG TY TNHH TK CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0108323447

CÔNG TY TNHH TK BEAUTY & LIFE STYLE

Mã số thuế: 0316861132

CÔNG TY TNHH TK ASIA

Mã số thuế: 3702707363

CÔNG TY TNHH TK 68

Mã số thuế: 2400794061

CÔNG TY TNHH TK - XD NAM LONG

Mã số thuế: 4300786078

CÔNG TY TNHH TK - XD KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 0316793877

CÔNG TY TNHH TK - XD HÙNG PHÚC

Mã số thuế: 1501007350

CÔNG TY TNHH TK - XD - DV MINH QUÂN

Mã số thuế: 0316494612

CÔNG TY TNHH TK - TM - XD HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3702619491

CÔNG TY TNHH TK - TECH

Mã số thuế: 2400799214

CÔNG TY TNHH TK - TC VNH DECOR

Mã số thuế: 0316192668

CÔNG TY TNHH TK - QC THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 5801203106

CÔNG TY TNHH TK - LOUVRE

Mã số thuế: 0107768690

CÔNG TY TNHH TK - ENGINEERS

Mã số thuế: 0314620452

CÔNG TY TNHH TK & XD NHẬT QUANG

Mã số thuế: 0316935514

CÔNG TY TNHH TK & DK

Mã số thuế: 5801354144

CÔNG TY TNHH TK & CỘNG SỰ

Mã số thuế: 0313509282

CÔNG TY TNHH TJY ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0315687026

CÔNG TY TNHH TJX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314219949

CÔNG TY TNHH TJX VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315201711

CÔNG TY TNHH TJT VINA

Mã số thuế: 0107718259

CÔNG TY TNHH TJM

Mã số thuế: 0315405183

CÔNG TY TNHH TJMEX

Mã số thuế: 0107871401

CÔNG TY TNHH TJG - GROUP

Mã số thuế: 0108628826

CÔNG TY TNHH TJB INC

Mã số thuế: 2600967201

CÔNG TY TNHH TJA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315629352

CÔNG TY TNHH TJ TRADING

Mã số thuế: 0316862030

Tìm thông tin Doanh nghiệp