Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
4Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
5Xây dựng nhà để ở4101
6Xây dựng công trình điện4221
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
15Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Lắp đặt hệ thống điện4321
18Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
19Xây dựng công trình đường bộ4212
20Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
21Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
22Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
23Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
24Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
25Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
27Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC PHONG THỦY ĐINH GIA (Tên nước ngoài: ARCHITECTURAL FENG SHUI CO.,LTD), Mã số thuế: 0108644056, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 21, ngõ 68 phố Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH TRUNG TUYẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC RHM

Mã số thuế: 0108477581

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC PQ

Mã số thuế: 0316236266

Tìm thông tin Doanh nghiệp