Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
3Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
4Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
5Bán buôn cao su46694
6Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
7Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
8Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
9Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
10Bán buôn tổng hợp46900
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Foxkids Việt (Tên nước ngoài: Foxkids Viet International Education Company Limited), Mã số thuế: 0108463691, được thành lập ngày 09/10/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại BT01 N04 khu Ba Hàng 282 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Thị Nhung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4101586250

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THÀNH LỢI

Mã số thuế: 0108255444

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THE G

Mã số thuế: 0316016415

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH NHÂN

Mã số thuế: 0316882742

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315264084

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TEC

Mã số thuế: 0314876214

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SUPERKIDS

Mã số thuế: 6001604421

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SOLU

Mã số thuế: 0202063242

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SKC

Mã số thuế: 0316813241

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SEN VÀNG

Mã số thuế: 2601052849

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SEN PLUS

Mã số thuế: 0315961864

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SEE

Mã số thuế: 5801416136

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC RIO BOOK

Mã số thuế: 3301686109

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC R.E.D

Mã số thuế: 0316893399

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ HC

Mã số thuế: 0901098625

Tìm thông tin Doanh nghiệp