Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2In ấn1811
3Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
4Cổng thông tin6312
5Dịch vụ liên quan đến in1812
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
10Hoạt động tư vấn quản lý7020
11Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
12Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SAHI VIỆT NAM, Mã số thuế: 0108441722-001, được thành lập ngày 28/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 97B Nguyễn Trãi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Huế

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG TY CỔ PHẦN 389

Mã số thuế: 0200662402-008

CHI NHÁNH PHÍA NAM CÔNG TY CỔ PHẦN 1954

Mã số thuế: 0105117598-002

CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0101048086-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp