Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
12Cưa, xẻ và bào gỗ16101
13Bảo quản gỗ16102
14Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
15Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
16Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
17Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
18Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
19Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
20Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
21Đại lý, môi giới, đấu giá4610
22Đại lý46101
23Môi giới46102
24Đấu giá46103
25Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
26Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
27Bán buôn hoa và cây46202
28Bán buôn động vật sống46203
29Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
30Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
31Bán buôn gạo46310
32Bán buôn thực phẩm4632
33Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
34Bán buôn thủy sản46322
35Bán buôn rau, quả46323
36Bán buôn cà phê46324
37Bán buôn chè46325
38Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
39Bán buôn thực phẩm khác46329
40Bán buôn đồ uống4633
41Bán buôn đồ uống có cồn46331
42Bán buôn đồ uống không có cồn46332
43Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
44Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
45Bán buôn vải46411
46Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
47Bán buôn hàng may mặc46413
48Bán buôn giày dép46414
49Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
50Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
51Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
52Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
53Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
54Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
55Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
56Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
57Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
58Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
59Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
60Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
62Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
63Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
64Bán buôn xi măng46632
65Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
66Bán buôn kính xây dựng46634
67Bán buôn sơn, vécni46635
68Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
69Bán buôn đồ ngũ kim46637
70Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
71Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
72Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
73Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
74Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
75Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
76Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
77Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
78Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
79Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
80Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
81Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
82Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
83Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
84Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
85Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
86Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
87Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
88Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
89Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
90Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
91Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
92Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
93Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
94Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
95Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
96Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
97Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
98Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
99Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
100Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
101Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
102Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
103Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
104Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
105Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
106Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
107Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
108Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
109Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
110Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
111Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
112Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
113Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
114Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
115Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
116Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
117Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
118Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
119Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
120Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
121Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
122Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
123Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
124Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
125Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
126Dịch vụ ăn uống khác56290
127Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
128Quán rượu, bia, quầy bar56301
129Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
130Xuất bản sách58110
131Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
132Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
133Hoạt động xuất bản khác58190
134Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Inbu Stone (Tên nước ngoài: Inbu Stone Company Limited), Mã số thuế: 0108412305, được thành lập ngày 23/08/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 25, ngõ 81/2/26 Lạc Long Quân, tổ 16, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INFOPLEX

Mã số thuế: 0316894882

CÔNG TY TNHH INFOBOT

Mã số thuế: 0316898189

CÔNG TY TNHH INFLUX ABRASIVES

Mã số thuế: 0314949783

CÔNG TY TNHH INFISOL COATING

Mã số thuế: 3702892998

CÔNG TY TNHH INFINITY X

Mã số thuế: 5701926359

CÔNG TY TNHH INFINITY ROSES

Mã số thuế: 0315211484

CÔNG TY TNHH INFINITY ROAD VINA

Mã số thuế: 0315396059

CÔNG TY TNHH INFINITY HOLDINGS

Mã số thuế: 0109499281

CÔNG TY TNHH INFINITY FREAKS

Mã số thuế: 0315249537

CÔNG TY TNHH INFINITY CORE

Mã số thuế: 0316631724

CÔNG TY TNHH INFINITY CHEF CLUB

Mã số thuế: 0109626074

CÔNG TY TNHH INFINITIES STUDIO

Mã số thuế: 0314932959

CÔNG TY TNHH INFINITE SOFTWARE

Mã số thuế: 0314843988

CÔNG TY TNHH INFINITE LAMBDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316823419

CÔNG TY TNHH INFINI TEA

Mã số thuế: 0109265237

CÔNG TY TNHH INFIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313914587

CÔNG TY TNHH INFARM

Mã số thuế: 0315227300

CÔNG TY TNHH INDUSTRY MEKONG

Mã số thuế: 0316618226

CÔNG TY TNHH INDUSTRY CEN168

Mã số thuế: 3603661238

CÔNG TY TNHH INDUSCO

Mã số thuế: 3502384080

CÔNG TY TNHH INDOVIN POWER

Mã số thuế: 0108214007

CÔNG TY TNHH INDOPACIFIC VIETNAM

Mã số thuế: 0316400364

CÔNG TY TNHH INDOCHINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316834604

CÔNG TY TNHH INDOCHINA TEA

Mã số thuế: 0314966161

CÔNG TY TNHH INDOCHINA DESIGN

Mã số thuế: 0108211863

CÔNG TY TNHH INDOCHINA CHARMTOURS

Mã số thuế: 0108416571

CÔNG TY TNHH INDO-PACIFIC TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0401865716

CÔNG TY TNHH INDO CHAN

Mã số thuế: 0314961861

CÔNG TY TNHH INDO - PACIFIC

Mã số thuế: 0109299395

CÔNG TY TNHH INDIEZ

Mã số thuế: 0315897640

CÔNG TY TNHH INDIE SPACE

Mã số thuế: 0316782963

CÔNG TY TNHH INDIBA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315827837

CÔNG TY TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901025257

CÔNG TY TNHH INDEFOL SOLAR

Mã số thuế: 0315838927

CÔNG TY TNHH IND HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 0314873799

CÔNG TY TNHH INCUBATOR SEA

Mã số thuế: 0316359885

CÔNG TY TNHH INCREATE

Mã số thuế: 0109720302

CÔNG TY TNHH INCOTEK

Mã số thuế: 3801181106

CÔNG TY TNHH INCOPHARM

Mã số thuế: 0316652837

CÔNG TY TNHH INCOMEX SAIGON HR

Mã số thuế: 0315296022

CÔNG TY TNHH INCHENG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107925897

CÔNG TY TNHH INCHEM

Mã số thuế: 0314910793

CÔNG TY TNHH INC 21

Mã số thuế: 3603810384

Tìm thông tin Doanh nghiệp