Ngành nghề kinh doanh

1Tái chế phế liệu3830
2Tái chế phế liệu kim loại38301
3Tái chế phế liệu phi kim loại38302
4Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
5Xây dựng nhà các loại41000
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Đại lý46101
8Môi giới46102
9Đấu giá46103
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
12Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
13Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
14Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
15Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
16Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
17Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
18Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
20Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
21Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
24Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
25Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
27Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
28Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
29Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
30Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
31Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
32Bán buôn dầu thô46612
33Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
34Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
35Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
36Bán buôn quặng kim loại46621
37Bán buôn sắt, thép46622
38Bán buôn kim loại khác46623
39Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
40Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
41Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
42Bán buôn xi măng46632
43Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
44Bán buôn kính xây dựng46634
45Bán buôn sơn, vécni46635
46Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
47Bán buôn đồ ngũ kim46637
48Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
49Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
50Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
51Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
52Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
53Bán buôn cao su46694
54Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
55Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
56Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
57Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
58Bán buôn tổng hợp46900
59Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
60Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
61Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
62Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
63Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
64Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
65Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
66Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
67Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
68Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
69Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
70Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
71Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
72Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
73Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
74Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
75Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
76Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
77Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
78Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
79Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
80Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
81Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
82Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
83Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
84Vận tải hành khách bằng taxi49312
85Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
86Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
87Vận tải hành khách đường bộ khác4932
88Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
89Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
90Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
91Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
92Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
93Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
94Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
95Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
96Vận tải đường ống49400
97Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
98Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
99Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
100Vận tải hành khách hàng không51100
101Vận tải hàng hóa hàng không51200
102Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
103Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
104Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
105Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
106Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
107Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
108Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
109Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
110Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
111Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
112Bốc xếp hàng hóa5224
113Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
114Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
115Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
116Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
117Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
118Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
119Dịch vụ đại lý tàu biển52291
120Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
121Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
122Bưu chính53100
123Chuyển phát53200
124Cho thuê xe có động cơ7710
125Cho thuê ôtô77101
126Cho thuê xe có động cơ khác77109
127Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
128Cho thuê băng, đĩa video77220
129Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
130Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
131Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
132Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
133Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
134Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
135Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
136Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
137Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại 168 Hà Nội (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Đầu Tư Xúc Tiến Thương Mại 168 Hà Nội), Mã số thuế: 0108375653, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11 Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Ghi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 0108198242

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠI AN PHÁT

Mã số thuế: 2901927354

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠI AN NAM

Mã số thuế: 0316703337

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐĂNG DƯƠNG

Mã số thuế: 1801645410

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐÌNH TRUNG

Mã số thuế: 0316889963

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐOÀN LƯU

Mã số thuế: 0108425128

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐAN TÚ

Mã số thuế: 1702116374

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ÁNH QUANG

Mã số thuế: 0202116582

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ZIUKA

Mã số thuế: 0314762739

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Z GROUP

Mã số thuế: 0316947982

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ YẾN PHÁT

Mã số thuế: 0316811727

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ YÊN PHONG

Mã số thuế: 2301000374

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ YO OHW

Mã số thuế: 0316805360

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ PACIFIC

Mã số thuế: 0314947948

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ AN THÁI

Mã số thuế: 0316754645

Tìm thông tin Doanh nghiệp