Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
3Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
5Dịch vụ ăn uống khác56290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Halo Land Việt Nam (Tên nước ngoài: Halo Land Vietnam Company Limited), Mã số thuế: 0108374191, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6 đường Phạm Văn Nghị, TDP số 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thái Hải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HANAIMEX

Mã số thuế: 0108198637

CÔNG TY TNHH HANADA

Mã số thuế: 0314886999

CÔNG TY TNHH HANACA

Mã số thuế: 0316784230

CÔNG TY TNHH HANABIZ KOREA

Mã số thuế: 0316831561

CÔNG TY TNHH HANABIRA

Mã số thuế: 0314980286

CÔNG TY TNHH HANABI COSME

Mã số thuế: 0315170573

CÔNG TY TNHH HANA-TRANG

Mã số thuế: 0402097256

CÔNG TY TNHH HANA Á CHÂU

Mã số thuế: 0108089684

CÔNG TY TNHH HANA TOURIST VIETNAM

Mã số thuế: 0316607601

CÔNG TY TNHH HANA SHIRTS VINA

Mã số thuế: 2301014306

CÔNG TY TNHH HANA SERVICE

Mã số thuế: 0109732040

CÔNG TY TNHH HANA PROFESSION

Mã số thuế: 0316633954

CÔNG TY TNHH HANA MISS

Mã số thuế: 0316693463

CÔNG TY TNHH HANA MICRON VIETNAM

Mã số thuế: 2300940495

CÔNG TY TNHH HANA MARKET

Mã số thuế: 0315004022

CÔNG TY TNHH HANA KOREA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109240352

CÔNG TY TNHH HANA HÀN VIỆT

Mã số thuế: 4601513878

CÔNG TY TNHH HANA HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0108248140

CÔNG TY TNHH HANA FURNITURE PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401089757

CÔNG TY TNHH HANA ENGINEERING

Mã số thuế: 0108943715

CÔNG TY TNHH HANA DEVELOPMENT

Mã số thuế: 0314951704

CÔNG TY TNHH HANA BIO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108927047

CÔNG TY TNHH HAN-VIE GINSENG JSA

Mã số thuế: 0314806714

CÔNG TY TNHH HAN-EDU

Mã số thuế: 0109254002

CÔNG TY TNHH HAN WOOL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109650493

CÔNG TY TNHH HAN VINA COMPANY

Mã số thuế: 2500638122

CÔNG TY TNHH HAN VIE MEDICAL

Mã số thuế: 0315250444

CÔNG TY TNHH HAN TEAMS VINA

Mã số thuế: 2400905649

CÔNG TY TNHH HAN SOL VINA

Mã số thuế: 0202117674

CÔNG TY TNHH HAN LYS VN

Mã số thuế: 2301135558

CÔNG TY TNHH HAN KYUL INDUSTRY

Mã số thuế: 0314937298

CÔNG TY TNHH HAN KANG TECH

Mã số thuế: 3702813121

CÔNG TY TNHH HAN JUNG

Mã số thuế: 2301018068

CÔNG TY TNHH HAMY DECOR

Mã số thuế: 0315249985

CÔNG TY TNHH HAMY BEAUTY

Mã số thuế: 0314903771

CÔNG TY TNHH HAMO HOLDINGS

Mã số thuế: 0108888976

CÔNG TY TNHH HAMKKE

Mã số thuế: 0316696432

CÔNG TY TNHH HAMIN KOOD BEAUTY

Mã số thuế: 0108918028

CÔNG TY TNHH HAMILIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301106638

CÔNG TY TNHH HAMIKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109452910

CÔNG TY TNHH HAMI SPA

Mã số thuế: 0315179791

CÔNG TY TNHH HAMAYER

Mã số thuế: 0314866706

CÔNG TY TNHH HAMAGI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108211849

CÔNG TY TNHH HALULA

Mã số thuế: 0316940218

CÔNG TY TNHH HALOVA

Mã số thuế: 0314896281

CÔNG TY TNHH HALOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109438835

CÔNG TY TNHH HALO TUS BẢO MINH

Mã số thuế: 0108253380

CÔNG TY TNHH HALO NỘI BÀI

Mã số thuế: 0109241130

Tìm thông tin Doanh nghiệp