Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp471

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC BÌNH MINH, Mã số thuế: 0108373952, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 167, Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ HUY BÌNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ MINH KHOA

Mã số thuế: 0801345292

HỢP TÁC XÃ MINH KHAI

Mã số thuế: 5200894120

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI

Mã số thuế: 6200092471

HỢP TÁC XÃ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 4601542734

HỢP TÁC XÃ MINH HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 3001682255

HỢP TÁC XÃ MINH HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 0107395431

HỢP TÁC XÃ MINH HIỀN

Mã số thuế: 5400519173

HỢP TÁC XÃ MINH HIỀN

Mã số thuế: 1900431233

HỢP TÁC XÃ MINH HIẾU

Mã số thuế: 5200861615

HỢP TÁC XÃ MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 4900789440

HỢP TÁC XÃ MINH DŨNG

Mã số thuế: 5600326997

HỢP TÁC XÃ MINH CƯỜNG

Mã số thuế: 3002030559

HỢP TÁC XÃ MINH CHÂU

Mã số thuế: 5300744175

HỢP TÁC XÃ MINH AN

Mã số thuế: 5200894226

HỢP TÁC XÃ MINH AN

Mã số thuế: 4700270030

HỢP TÁC XÃ MINH ANH

Mã số thuế: 5200634997

HỢP TÁC XÃ MINH ANH

Mã số thuế: 5100329189

HỢP TÁC XÃ MINH ANH

Mã số thuế: 4700268433

HỢP TÁC XÃ MEKONGGREEN

Mã số thuế: 1501106866

HỢP TÁC XÃ MEKONG FARM

Mã số thuế: 1801665022

HỢP TÁC XÃ MCF MỸ QUỚI

Mã số thuế: 2200790165

HỢP TÁC XÃ MAY PHƯƠNG HUỆ

Mã số thuế: 0801295404

HỢP TÁC XÃ MAY NGỌC TRÂM

Mã số thuế: 3001568337

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC ĐỨC TÂM

Mã số thuế: 0601155784

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC VÀ DỊCH VỤ

Mã số thuế: 5500552456

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 3001684911

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC THANH THỦY

Mã số thuế: 3001930733

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC THANH LÂM

Mã số thuế: 4001099398

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC SƠN THỦY

Mã số thuế: 4001235844

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC PHỐ CÁO

Mã số thuế: 5100440677

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC PHƯỜNG 6

Mã số thuế: 2100648503

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC PHÚ ĐA

Mã số thuế: 0700654061

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC PHÚ NAM AN

Mã số thuế: 0106496719

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC NGUYÊN LONG

Mã số thuế: 0700843799

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC MINH THÚY

Mã số thuế: 4001198159

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC KIỂM TỈNH

Mã số thuế: 2400819735

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC HỮU TRIẾT

Mã số thuế: 3701724503

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 2600966511

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC GREEN GMC

Mã số thuế: 3002138464

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC DƯƠNG HÒA

Mã số thuế: 2400737271

Tìm thông tin Doanh nghiệp