Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Khai thác đá08101
3Khai thác cát, sỏi08102
4Khai thác đất sét08103
5Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
6Khai thác và thu gom than bùn08920
7Khai thác muối08930
8Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
11Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
13Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
15Hoàn thiện công trình xây dựng43300
16Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Đại lý46101
19Môi giới46102
20Đấu giá46103
21Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
22Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
23Bán buôn dầu thô46612
24Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
25Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
26Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
27Bán buôn quặng kim loại46621
28Bán buôn sắt, thép46622
29Bán buôn kim loại khác46623
30Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
31Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
32Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
33Bán buôn xi măng46632
34Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
35Bán buôn kính xây dựng46634
36Bán buôn sơn, vécni46635
37Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
38Bán buôn đồ ngũ kim46637
39Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
40Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
41Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
42Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
43Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
44Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
45Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
46Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
47Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
48Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
49Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
50Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
51Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
52Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
53Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
54Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
55Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
56Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
57Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
58Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
59Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
60Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
61Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
62Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
63Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
64Vận tải đường ống49400
65Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
66Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
67Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
68Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
69Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
70Dịch vụ đại lý tàu biển52291
71Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
72Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
73Bưu chính53100
74Chuyển phát53200
75Cho thuê xe có động cơ7710
76Cho thuê ôtô77101
77Cho thuê xe có động cơ khác77109
78Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
79Cho thuê băng, đĩa video77220
80Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Tâm An (Tên nước ngoài: Tam An Development And Trading Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108373670, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 12 phố Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Hữu Trọng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp