Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến và đóng hộp thịt10101
3Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác10109
4Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
5Chế biến và đóng hộp thuỷ sản10201
6Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh10202
7Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô10203
8Chế biến và bảo quản nước mắm10204
9Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác10209
10Chế biến và bảo quản rau quả1030
11Chế biến và đóng hộp rau quả10301
12Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
13Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
14Xây dựng công trình đường sắt42101
15Xây dựng công trình đường bộ42102
16Xây dựng công trình công ích42200
17Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
18Phá dỡ43110
19Chuẩn bị mặt bằng43120
20Lắp đặt hệ thống điện43210
21Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
22Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
23Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
24Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
25Hoàn thiện công trình xây dựng43300
26Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
27Đại lý, môi giới, đấu giá4610
28Đại lý46101
29Môi giới46102
30Đấu giá46103
31Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
32Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
33Bán buôn hoa và cây46202
34Bán buôn động vật sống46203
35Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
36Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
37Bán buôn gạo46310
38Bán buôn thực phẩm4632
39Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
40Bán buôn thủy sản46322
41Bán buôn rau, quả46323
42Bán buôn cà phê46324
43Bán buôn chè46325
44Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
45Bán buôn thực phẩm khác46329
46Bán buôn đồ uống4633
47Bán buôn đồ uống có cồn46331
48Bán buôn đồ uống không có cồn46332
49Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
50Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
51Bán buôn vải46411
52Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
53Bán buôn hàng may mặc46413
54Bán buôn giày dép46414
55Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
56Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
57Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
58Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
59Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
60Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
61Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
62Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
63Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
64Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
65Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
66Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
68Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
70Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
71Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
73Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
74Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
75Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
76Bán buôn quặng kim loại46621
77Bán buôn sắt, thép46622
78Bán buôn kim loại khác46623
79Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
80Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
81Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
82Bán buôn xi măng46632
83Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
84Bán buôn kính xây dựng46634
85Bán buôn sơn, vécni46635
86Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
87Bán buôn đồ ngũ kim46637
88Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
89Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
90Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
91Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
92Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
93Bán buôn cao su46694
94Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
95Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
96Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
97Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
98Bán buôn tổng hợp46900
99Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
100Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
101Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
102Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
103Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
104Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
105Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
106Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
107Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
108Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
109Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
110Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
111Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
112Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
113Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
114Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
115Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
116Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
117Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
118Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
119Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
120Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
121Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
122Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
123Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
124Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
125Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
126Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
127Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
128Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
129Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
130Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
131Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
132Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
133Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
134Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
135Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
136Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
137Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
138Vận tải hành khách đường bộ khác4932
139Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
140Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
141Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
142Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
143Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
144Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
145Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
146Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
147Vận tải đường ống49400
148Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
149Hoạt động kiến trúc71101
150Hoạt động đo đạc bản đồ71102
151Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
152Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
153Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
154Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
155Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
156Quảng cáo73100
157Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
158Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
159Hoạt động nhiếp ảnh74200
160Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
161Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
162Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
163Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
164Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
165Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
166Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
167Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty CP Đầu Tư Vitipha (Tên nước ngoài: Vitipha Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108373399, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 15 Ngách 42 Ngõ 161 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thể

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp