Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Ươm giống cây lâm nghiệp02101
3Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
4Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
5Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
6Khai thác gỗ02210
7Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
8Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
9Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
10Khai thác thuỷ sản biển03110
11Khai thác thuỷ sản nội địa0312
12Khai thác thuỷ sản nước lợ03121
13Khai thác thuỷ sản nước ngọt03122
14Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
15Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
16Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ03221
17Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt03222
18Sản xuất giống thuỷ sản03230
19Khai thác và thu gom than cứng05100
20Khai thác và thu gom than non05200
21Khai thác dầu thô06100
22Khai thác khí đốt tự nhiên06200
23Khai thác quặng sắt07100
24Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
25Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
26Khai thác đá08101
27Khai thác cát, sỏi08102
28Khai thác đất sét08103
29Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
30Khai thác và thu gom than bùn08920
31Khai thác muối08930
32Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên09100
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
35Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
36Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
37Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
38Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
39Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
40Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
41Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
42Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
43In ấn18110
44Dịch vụ liên quan đến in18120
45Sao chép bản ghi các loại18200
46Sản xuất than cốc19100
47Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
48Sản xuất hoá chất cơ bản20110
49Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
50Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
51Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
52Sản xuất mực in20222
53Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
54Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
55Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
56Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
57Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
58Sản xuất nhạc cụ32200
59Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
60Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
61Thoát nước và xử lý nước thải3700
62Thoát nước37001
63Xử lý nước thải37002
64Thu gom rác thải không độc hại38110
65Thu gom rác thải độc hại3812
66Thu gom rác thải y tế38121
67Thu gom rác thải độc hại khác38129
68Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
69Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
70Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế38221
71Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác38229
72Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
73Xây dựng công trình đường sắt42101
74Xây dựng công trình đường bộ42102
75Xây dựng công trình công ích42200
76Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
77Phá dỡ43110
78Chuẩn bị mặt bằng43120
79Lắp đặt hệ thống điện43210
80Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
81Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
82Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
83Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
84Hoàn thiện công trình xây dựng43300
85Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
86Đại lý, môi giới, đấu giá4610
87Đại lý46101
88Môi giới46102
89Đấu giá46103
90Bán buôn thực phẩm4632
91Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
92Bán buôn thủy sản46322
93Bán buôn rau, quả46323
94Bán buôn cà phê46324
95Bán buôn chè46325
96Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
97Bán buôn thực phẩm khác46329
98Bán buôn đồ uống4633
99Bán buôn đồ uống có cồn46331
100Bán buôn đồ uống không có cồn46332
101Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
102Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
103Bán buôn vải46411
104Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
105Bán buôn hàng may mặc46413
106Bán buôn giày dép46414
107Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
108Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
109Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
110Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
111Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
112Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
113Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
114Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
115Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
116Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
117Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
118Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
119Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
120Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
121Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
122Bán buôn dầu thô46612
123Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
124Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
125Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
126Bán buôn quặng kim loại46621
127Bán buôn sắt, thép46622
128Bán buôn kim loại khác46623
129Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
130Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
131Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
132Bán buôn xi măng46632
133Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
134Bán buôn kính xây dựng46634
135Bán buôn sơn, vécni46635
136Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
137Bán buôn đồ ngũ kim46637
138Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
139Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
140Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
141Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
142Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
143Bán buôn cao su46694
144Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
145Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
146Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
147Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
148Bán buôn tổng hợp46900
149Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
150Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
151Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
152Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
153Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
154Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
155Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
156Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
157Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
158Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
159Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
160Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
161Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
162Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
163Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
164Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
165Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
166Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
167Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
168Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
169Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
170Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
171Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
172Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
173Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
174Vận tải hành khách bằng taxi49312
175Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
176Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
177Vận tải hành khách đường bộ khác4932
178Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
179Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
180Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
181Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
182Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
183Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
184Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
185Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
186Vận tải đường ống49400
187Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
188Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
189Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
190Vận tải hành khách hàng không51100
191Vận tải hàng hóa hàng không51200
192Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
193Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
194Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
195Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
196Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
197Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
198Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
199Bốc xếp hàng hóa5224
200Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
201Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
202Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
203Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
204Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
205Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
206Khách sạn55101
207Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
208Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
209Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
210Cơ sở lưu trú khác5590
211Ký túc xá học sinh, sinh viên55901
212Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm55902
213Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu55909
214Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
215Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
216Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
217Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
218Dịch vụ ăn uống khác56290
219Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
220Quán rượu, bia, quầy bar56301
221Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
222Xuất bản sách58110
223Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
224Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
225Hoạt động xuất bản khác58190
226Xuất bản phần mềm58200
227Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
228Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
229Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
230Đại lý du lịch79110
231Điều hành tua du lịch79120
232Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
233Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
234Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
235Dịch vụ điều tra80300
236Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
237Vệ sinh chung nhà cửa81210
238Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
239Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
240Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
241Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
242Photo, chuẩn bị tài liệu82191
243Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
244Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
245Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
246Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
247Dịch vụ đóng gói82920
248Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Minh Quân (Tên nước ngoài: Minh Quan Interior Decoration And Trading Construction Company Limited), Mã số thuế: 0108373335, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 67C Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Minh Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện công trình xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp