Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Vận tải hành khách đường bộ khác4932
23Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
24Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
25Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
26Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
27Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
28Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
29Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
30Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
31Vận tải đường ống49400
32Cho thuê xe có động cơ7710
33Cho thuê ôtô77101
34Cho thuê xe có động cơ khác77109
35Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
36Cho thuê băng, đĩa video77220
37Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Và Dịch Vụ Khôi Nguyên (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Và Dịch Vụ Khôi Nguyên), Mã số thuế: 0108372998, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 53/322 đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Mai Hương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê xe có động cơ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẤN HUY PHÁT

Mã số thuế: 0315190918

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TƯỜNG KHẢI

Mã số thuế: 0316619861

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÚ GIA PHÁT

Mã số thuế: 4500649632

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0314833796

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẶNG

Mã số thuế: 0316953224

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN PHÚ FM

Mã số thuế: 0314889414

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM PHƯỢNG

Mã số thuế: 2902112675

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂM AN PHÁT

Mã số thuế: 0201890218

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH WMF

Mã số thuế: 0109617961

Tìm thông tin Doanh nghiệp