Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
16Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
17Bán buôn xe có động cơ khác45119
18Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
19Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
20Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
21Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
22Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
23Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
24Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
25Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
26Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
27Đại lý, môi giới, đấu giá4610
28Đại lý46101
29Môi giới46102
30Đấu giá46103
31Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
32Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
33Bán buôn hoa và cây46202
34Bán buôn động vật sống46203
35Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
36Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
37Bán buôn gạo46310
38Bán buôn đồ uống4633
39Bán buôn đồ uống có cồn46331
40Bán buôn đồ uống không có cồn46332
41Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
42Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
43Bán buôn vải46411
44Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
45Bán buôn hàng may mặc46413
46Bán buôn giày dép46414
47Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
49Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
50Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
51Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
52Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
53Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
54Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
55Bán buôn quặng kim loại46621
56Bán buôn sắt, thép46622
57Bán buôn kim loại khác46623
58Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
59Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
60Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
61Bán buôn xi măng46632
62Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
63Bán buôn kính xây dựng46634
64Bán buôn sơn, vécni46635
65Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
66Bán buôn đồ ngũ kim46637
67Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
68Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
69Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
70Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
71Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
72Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
73Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
74Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
75Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
76Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
77Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
78Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
79Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
80Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
81Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
82Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
83Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
84Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
85Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
86Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
87Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
88Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
89Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
90Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
91Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
92Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
93Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
94Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
95Vận tải hành khách bằng taxi49312
96Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
97Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
98Vận tải hành khách đường bộ khác4932
99Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
100Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
101Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
102Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
103Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
104Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
105Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
106Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
107Vận tải đường ống49400
108Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
109Khách sạn55101
110Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
111Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
112Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
113Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
114Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
115Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
116Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
117Dịch vụ ăn uống khác56290
118Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
119Quán rượu, bia, quầy bar56301
120Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
121Xuất bản sách58110
122Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
123Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
124Hoạt động xuất bản khác58190
125Xuất bản phần mềm58200
126Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
127Hoạt động kiến trúc71101
128Hoạt động đo đạc bản đồ71102
129Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
130Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
131Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
132Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
133Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
134Quảng cáo73100
135Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
136Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
137Hoạt động nhiếp ảnh74200
138Cho thuê xe có động cơ7710
139Cho thuê ôtô77101
140Cho thuê xe có động cơ khác77109
141Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
142Cho thuê băng, đĩa video77220
143Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế), Mã số thuế: 0108372268, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 81 đường Bờ Sông, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Huế

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI V.N.A.D

Mã số thuế: 0315195306

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UYÊN CHÍ

Mã số thuế: 0315890116

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI USANA

Mã số thuế: 0316553970

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNO

Mã số thuế: 2802958418

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNIMASK

Mã số thuế: 2301177371

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UF

Mã số thuế: 0315309440

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UDTECH

Mã số thuế: 0108243008

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI U-VIET

Mã số thuế: 0314968803

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỰ THÀNH

Mã số thuế: 0201864539

Tìm thông tin Doanh nghiệp