Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
3Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
4Hoạt động thú y75000
5Giáo dục nghề nghiệp8532
6Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
7Dạy nghề85322
8Đào tạo cao đẳng85410
9Đào tạo đại học và sau đại học85420
10Giáo dục thể thao và giải trí85510
11Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
12Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
13Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Trường Anh Ngữ Ngôi Sao Rồng (Tên nước ngoài: Dragon Holdings Debt Trading Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108372130, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục nghề nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TS INVEST

Mã số thuế: 3200658923

CÔNG TY CỔ PHẦN TS EVENT

Mã số thuế: 4900835016

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN GOSU

Mã số thuế: 0105992753

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH DESIGNS

Mã số thuế: 0109481968

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỊNH CA – SAPA

Mã số thuế: 5300737837

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN TÔ GIA

Mã số thuế: 0202052272

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ANH BUILDING

Mã số thuế: 0316900423

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM ĂN VẶT

Mã số thuế: 2802954847

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SA VINH

Mã số thuế: 2901935852

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẰNG

Mã số thuế: 2500656499

Tìm thông tin Doanh nghiệp