Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
3Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120
7Sao chép bản ghi các loại18200
8Sản xuất than cốc19100
9Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
10Sản xuất hoá chất cơ bản20110
11Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ipax Việt Nam (Tên nước ngoài: Ipax Vietnam Company Limited), Mã số thuế: 0108371987, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 44D, KCN Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hiroshi Sugita

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ISTONE

Mã số thuế: 0315494306

CÔNG TY TNHH ISTONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108165381

CÔNG TY TNHH ISSHO ASIA

Mã số thuế: 0314933448

CÔNG TY TNHH ISPARK VIETNAM

Mã số thuế: 0316345226

CÔNG TY TNHH ISOPOL VIETNAM

Mã số thuế: 0314876197

CÔNG TY TNHH ISO TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108098960

CÔNG TY TNHH ISO DESIGN

Mã số thuế: 0315939717

CÔNG TY TNHH ISMART - PHẦN MỀM 1V

Mã số thuế: 0108481637

CÔNG TY TNHH ISLANDPEAKCLOUD

Mã số thuế: 0316702397

CÔNG TY TNHH ISLAND FRESH PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702176461

CÔNG TY TNHH ISJ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108108802

CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA

Mã số thuế: 0314772007

CÔNG TY TNHH ISHINE

Mã số thuế: 0315950245

CÔNG TY TNHH ISHIN

Mã số thuế: 0109660491

CÔNG TY TNHH ISHIKAWA KIKOU VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101894556

CÔNG TY TNHH ISHE

Mã số thuế: 0315962593

CÔNG TY TNHH ISH KENAF

Mã số thuế: 0316733701

CÔNG TY TNHH ISCITY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316608940

CÔNG TY TNHH ISCAMPS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109467995

CÔNG TY TNHH ISC TÂY NINH

Mã số thuế: 0316285432

CÔNG TY TNHH IS2 VIET NAM

Mã số thuế: 0314789427

CÔNG TY TNHH IRS TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0316753634

CÔNG TY TNHH IROSTYLE SAIGON

Mã số thuế: 0316613394

CÔNG TY TNHH IRONWOOD

Mã số thuế: 0314792596

CÔNG TY TNHH IRON

Mã số thuế: 0314885868

CÔNG TY TNHH IRON FOOD

Mã số thuế: 0315939675

CÔNG TY TNHH IRON DRAGON

Mã số thuế: 0314449572

CÔNG TY TNHH IRO SASHIMI

Mã số thuế: 0108142176

CÔNG TY TNHH IRIS HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109628240

CÔNG TY TNHH IRENEW PLUS

Mã số thuế: 0314911130

CÔNG TY TNHH IRE TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108899054

CÔNG TY TNHH IRD VN

Mã số thuế: 0314170958

CÔNG TY TNHH IQMATH

Mã số thuế: 0316562252

CÔNG TY TNHH IQI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315671805

CÔNG TY TNHH IQA GLOBAL

Mã số thuế: 0109656174

CÔNG TY TNHH IQ1 HAPPY BEAUTY

Mã số thuế: 0316788690

CÔNG TY TNHH IQ ĐẠT PHƯƠNG

Mã số thuế: 0315241464

CÔNG TY TNHH IQ OUTSOURCE

Mã số thuế: 0315189366

CÔNG TY TNHH IQ DENTAL

Mã số thuế: 0315391075

CÔNG TY TNHH IPROMEDIA

Mã số thuế: 0315297241

CÔNG TY TNHH IPRO MEDIA

Mã số thuế: 3502450826

CÔNG TY TNHH IPP ORGANIC

Mã số thuế: 0401879081

CÔNG TY TNHH IPO

Mã số thuế: 0201982109

CÔNG TY TNHH IPL - MEDIA GLOBAL

Mã số thuế: 0316727507

CÔNG TY TNHH IPG

Mã số thuế: 0316474292

CÔNG TY TNHH IPE ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314853672

CÔNG TY TNHH IPD

Mã số thuế: 0316719418

CÔNG TY TNHH IPC GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314873478

Tìm thông tin Doanh nghiệp