Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
7Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
8Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
9Hoạt động viễn thông khác6190
10Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
11Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
12Lập trình máy vi tính62010
13Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
14Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
15Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
16Cổng thông tin63120
17Hoạt động thông tấn63210
18Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
19Hoạt động ngân hàng trung ương64110
20Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
21Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
22Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
23Hoạt động cho thuê tài chính64910
24Hoạt động cấp tín dụng khác64920
25Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
26Bảo hiểm nhân thọ65110
27Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
28Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
29Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
30Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Codignify (Tên nước ngoài: Codignify Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108371560, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 14, ngõ 73 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Quang Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CRC KINH BẮC

Mã số thuế: 2301106081

CÔNG TY CỔ PHẦN CRAFT BRO

Mã số thuế: 0109715253

CÔNG TY CỔ PHẦN CPLATFORM

Mã số thuế: 0109531312

CÔNG TY CỔ PHẦN CPG PLUS

Mã số thuế: 0401875961

CÔNG TY CỔ PHẦN CP-MP LOGISTICS

Mã số thuế: 0315227822

CÔNG TY CỔ PHẦN COVAFEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901049339

CÔNG TY CỔ PHẦN COTTO MIKADO

Mã số thuế: 2400872249

CÔNG TY CỔ PHẦN COTIEN

Mã số thuế: 0316752648

CÔNG TY CỔ PHẦN COSTCO

Mã số thuế: 2601006338

CÔNG TY CỔ PHẦN COSMOS HOUSING

Mã số thuế: 0402057172

CÔNG TY CỔ PHẦN CORONA

Mã số thuế: 0108239428

CÔNG TY CỔ PHẦN COOPLINK

Mã số thuế: 0316847233

CÔNG TY CỔ PHẦN COONG LAND

Mã số thuế: 0316793891

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTENT BANKER

Mã số thuế: 0316895371

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER DANACONT

Mã số thuế: 0402080703

CÔNG TY CỔ PHẦN CONQUEROR SAIGON

Mã số thuế: 0314862243

CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECTION ONE

Mã số thuế: 0315003300

CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH SỐ 9

Mã số thuế: 0202029611

CÔNG TY CỔ PHẦN CONEBIZ

Mã số thuế: 0108115535

CÔNG TY CỔ PHẦN CON ĐƯỜNG LỚN

Mã số thuế: 3603618401

CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG

Mã số thuế: 0313450007

CÔNG TY CỔ PHẦN COMPA DESIGN

Mã số thuế: 0108180774

CÔNG TY CỔ PHẦN COMMANDOO

Mã số thuế: 0109736623

CÔNG TY CỔ PHẦN COMICOLA

Mã số thuế: 0313105297

CÔNG TY CỔ PHẦN COMFOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700847867

CÔNG TY CỔ PHẦN COLOURFUL LIFE

Mã số thuế: 0108404625

CÔNG TY CỔ PHẦN COLLIS GROUP

Mã số thuế: 0316847843

CÔNG TY CỔ PHẦN COIN DROP

Mã số thuế: 0316865708

CÔNG TY CỔ PHẦN COHO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108085136

CÔNG TY CỔ PHẦN COG

Mã số thuế: 3301626910

CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE&TEA MAISON

Mã số thuế: 5500568865

CÔNG TY CỔ PHẦN COFFEE AND BEER CNB

Mã số thuế: 0315214453

Tìm thông tin Doanh nghiệp