Ngành nghề kinh doanh

1Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
2Cưa, xẻ và bào gỗ16101
3Bảo quản gỗ16102
4Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
5Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
6Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
7Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
8Sản xuất plastic nguyên sinh20131
9Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh20132
10Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp20210
11Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
12Sản xuất bao bì từ plastic22201
13Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
14Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
15Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
16Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
17Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
18Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
19Xây dựng công trình đường sắt42101
20Xây dựng công trình đường bộ42102
21Xây dựng công trình công ích42200
22Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
23Phá dỡ43110
24Chuẩn bị mặt bằng43120
25Lắp đặt hệ thống điện43210
26Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
27Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
28Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
29Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
30Hoàn thiện công trình xây dựng43300
31Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
32Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
33Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
34Bán buôn xe có động cơ khác45119
35Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
36Bán mô tô, xe máy4541
37Bán buôn mô tô, xe máy45411
38Bán lẻ mô tô, xe máy45412
39Đại lý mô tô, xe máy45413
40Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
41Đại lý, môi giới, đấu giá4610
42Đại lý46101
43Môi giới46102
44Đấu giá46103
45Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
46Bán buôn vải46411
47Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
48Bán buôn hàng may mặc46413
49Bán buôn giày dép46414
50Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
51Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
52Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
53Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
54Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
55Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
56Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
57Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
58Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
59Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
60Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
61Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
63Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
64Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
65Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
66Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
68Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
70Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
71Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
72Bán buôn dầu thô46612
73Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
74Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
75Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
76Bán buôn quặng kim loại46621
77Bán buôn sắt, thép46622
78Bán buôn kim loại khác46623
79Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
80Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
81Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
82Bán buôn xi măng46632
83Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
84Bán buôn kính xây dựng46634
85Bán buôn sơn, vécni46635
86Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
87Bán buôn đồ ngũ kim46637
88Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
89Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
90Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
91Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
92Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
93Bán buôn cao su46694
94Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
95Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
96Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
97Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
98Bán buôn tổng hợp46900
99Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
100Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
101Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
102Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
103Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
104Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
105Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
106Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
107Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
108Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
109Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
110Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
111Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
112Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
113Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
114Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
115Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
116Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
117Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
118Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
119Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
120Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
121Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
122Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
123Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
124Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
125Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
126Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
127Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
128Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
129Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
130Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
131Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
132Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
133Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
134Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
135Vận tải đường ống49400
136Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
137Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
138Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
139Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
140Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
141Hoạt động kiến trúc71101
142Hoạt động đo đạc bản đồ71102
143Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
144Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
145Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
146Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
147Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
148Quảng cáo73100
149Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
150Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
151Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Hoàn Thiện Dự Án Tonkin (Tên nước ngoài: Tonkin Project Completing Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108370951, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 101, I3, ngách 91/2 phố Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Tùng Vũ Thị Lan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoàn thiện công trình xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ SINH MONA

Mã số thuế: 0316954933

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNH SƠN CTA

Mã số thuế: 0601184866

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐA PHÚC

Mã số thuế: 0316837066

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG VIỆT CƠ

Mã số thuế: 3603543788

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THUẬN TÀI

Mã số thuế: 0316652410

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG SONG NGỌC

Mã số thuế: 0315449215

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHÚ VƯƠNG

Mã số thuế: 0315298460

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHÚ QUANG

Mã số thuế: 0316645420

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGUYÊN 668

Mã số thuế: 2901947135

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MỸ HƯNG

Mã số thuế: 3901317784

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH INVEST

Mã số thuế: 0901033480

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MAI CAPITAL

Mã số thuế: 0109517244

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LONG WINDOWS

Mã số thuế: 0315169634

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 5600217772

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIÊN GROUP

Mã số thuế: 5400525089

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM AQUA

Mã số thuế: 0401925387

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI REAL

Mã số thuế: 0314881454

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẠ

Mã số thuế: 0314790341

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 4900820098

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIA HOLDINGS

Mã số thuế: 0109724995

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG CAO PHÁT

Mã số thuế: 4001153944

Tìm thông tin Doanh nghiệp