Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục nghề nghiệp8532
2Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
3Dạy nghề85322
4Đào tạo cao đẳng85410
5Đào tạo đại học và sau đại học85420
6Giáo dục thể thao và giải trí85510
7Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Kle (Tên nước ngoài: Kle Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108370045, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 296, Đường Khương Đình, Tổ 10, Cụm 2, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Kiêm Tùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục nghề nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KYX

Mã số thuế: 0108398410

CÔNG TY CỔ PHẦN KYODAI PLASTIC

Mã số thuế: 2301017240

CÔNG TY CỔ PHẦN KYLIN VINA

Mã số thuế: 0314859709

CÔNG TY CỔ PHẦN KVN NHÀ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315238743

CÔNG TY CỔ PHẦN KVECC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316778170

CÔNG TY CỔ PHẦN KUZI

Mã số thuế: 4201911786

CÔNG TY CỔ PHẦN KUUHO

Mã số thuế: 0401915861

CÔNG TY CỔ PHẦN KUTE CHICKEN

Mã số thuế: 0316648848

CÔNG TY CỔ PHẦN KUSTO HOME

Mã số thuế: 0314801882

CÔNG TY CỔ PHẦN KTKT BA TA

Mã số thuế: 1801587279

CÔNG TY CỔ PHẦN KT-PACK

Mã số thuế: 0901099386

CÔNG TY CỔ PHẦN KSN VIỆT THÁI

Mã số thuế: 4601522343

CÔNG TY CỔ PHẦN KSINVEST

Mã số thuế: 0109529634

CÔNG TY CỔ PHẦN KSH TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0316853029

CÔNG TY CỔ PHẦN KSBOND

Mã số thuế: 0109529592

CÔNG TY CỔ PHẦN KROWIN 8.0

Mã số thuế: 0109394842

CÔNG TY CỔ PHẦN KRONO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108496707

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316797656

CÔNG TY CỔ PHẦN KRATO

Mã số thuế: 0108233352

CÔNG TY CỔ PHẦN KPIM

Mã số thuế: 0109280316

CÔNG TY CỔ PHẦN KPF IB

Mã số thuế: 0108129087

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVIFA

Mã số thuế: 2301177364

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOTECH

Mã số thuế: 0314981120

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTOR BAY

Mã số thuế: 0315286715

CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA TOWN MEKONG

Mã số thuế: 0315906292

CÔNG TY CỔ PHẦN KONTANA MIỀN NAM

Mã số thuế: 0314971267

CÔNG TY CỔ PHẦN KONLAS

Mã số thuế: 0108398604

CÔNG TY CỔ PHẦN KONDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500658249

CÔNG TY CỔ PHẦN KON TUM GREEN

Mã số thuế: 6101280298

CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA GROUP

Mã số thuế: 0315020553

CÔNG TY CỔ PHẦN KOKORO

Mã số thuế: 0108162380

CÔNG TY CỔ PHẦN KOKASI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109473445

CÔNG TY CỔ PHẦN KOINA LOGISTICS

Mã số thuế: 0316950914

CÔNG TY CỔ PHẦN KOCHI VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502453908

CÔNG TY CỔ PHẦN KOBZU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108109122

CÔNG TY CỔ PHẦN KO GROUP

Mã số thuế: 0109713601

CÔNG TY CỔ PHẦN KNOVATECH

Mã số thuế: 0108262378

CÔNG TY CỔ PHẦN KLP PHARMA

Mã số thuế: 1501121134

CÔNG TY CỔ PHẦN KLEINSTART VIETNAM

Mã số thuế: 0316691219

CÔNG TY CỔ PHẦN KLEI STUDIO

Mã số thuế: 0316624170

Tìm thông tin Doanh nghiệp