Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
3Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120
7Sao chép bản ghi các loại18200
8Sản xuất than cốc19100
9Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
10Sản xuất hoá chất cơ bản20110
11Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
12Đại lý, môi giới, đấu giá4610
13Đại lý46101
14Môi giới46102
15Đấu giá46103
16Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
17Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
18Vận tải hành khách bằng taxi49312
19Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
20Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
21Vận tải hành khách đường bộ khác4932
22Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
23Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
26Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
27Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
28Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
29Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
30Vận tải đường ống49400
31Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
32Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
33Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
34Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
35Bốc xếp hàng hóa5224
36Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
37Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
38Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
39Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
40Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
41Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
42Dịch vụ đại lý tàu biển52291
43Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
44Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
45Bưu chính53100
46Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH In Và Sản Xuất Bao Bì Nam Khánh (Tên nước ngoài: Nam Khanh Printing And Manufacturing Packaging Company Limited), Mã số thuế: 0108255973, được thành lập ngày 03/05/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Nam Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN ẤN HỒNG KIỀU

Mã số thuế: 0401919792

CÔNG TY TNHH IN ẤN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3603517202

CÔNG TY TNHH IN ẤN HÙNG QUỲNH

Mã số thuế: 0108455242

CÔNG TY TNHH IN ẤN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109597112

CÔNG TY TNHH IN ẤN HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 0316006174

CÔNG TY TNHH IN ẤN HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0314944055

CÔNG TY TNHH IN ẤN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 3702924569

CÔNG TY TNHH IN ẤN HELLO

Mã số thuế: 0316766337

CÔNG TY TNHH IN ẤN GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314925983

CÔNG TY TNHH IN ẤN DANH NHÂN

Mã số thuế: 0315207537

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ TẤN TÀI

Mã số thuế: 0314764260

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ PHÚ SỸ

Mã số thuế: 0315175028

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ NHD

Mã số thuế: 0316376143

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ LONG PHÁT

Mã số thuế: 0316832685

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ HÂN ANH

Mã số thuế: 0316731052

CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ GIA VỸ

Mã số thuế: 3901300244

CÔNG TY TNHH IN ẤN ADORA

Mã số thuế: 0314960956

CÔNG TY TNHH IN ĐƯỜNG SẮT

Mã số thuế: 0108096963

CÔNG TY TNHH IN ẤN HP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201851145

CÔNG TY TNHH IN YS VINA

Mã số thuế: 0314787490

CÔNG TY TNHH IN XUÂN CẦU

Mã số thuế: 0315232903

CÔNG TY TNHH IN VŨ AN

Mã số thuế: 0315888082

CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI OMG

Mã số thuế: 0108248158

CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI INP

Mã số thuế: 0108387521

CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Mã số thuế: 0108125928

Tìm thông tin Doanh nghiệp