Ngành nghề kinh doanh

1Tái chế phế liệu3830
2Tái chế phế liệu kim loại38301
3Tái chế phế liệu phi kim loại38302
4Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác39000
5Xây dựng nhà các loại41000
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
8Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
9Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
10Bán buôn cao su46694
11Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
12Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
13Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
14Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
15Bán buôn tổng hợp46900
16Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
17Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
18Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
19Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
20Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
21Hoạt động viễn thông khác6190
22Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
23Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
24Lập trình máy vi tính62010
25Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
26Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
27Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
28Cổng thông tin63120
29Hoạt động thông tấn63210
30Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
31Hoạt động ngân hàng trung ương64110
32Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
33Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
34Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
35Hoạt động cho thuê tài chính64910
36Hoạt động cấp tín dụng khác64920
37Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
38Bảo hiểm nhân thọ65110
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
40Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
41Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
42Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
43Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
44Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
45Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
46Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Alusoft Việt Nam (Tên nước ngoài: Viet Nam Alusoft Technology And Solution Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108233602, được thành lập ngày 16/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 3, ngách 11/8 đường Bến Chằm, tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Ngọc Long

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ CAMPA

Mã số thuế: 0316758840

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ APEC

Mã số thuế: 0108196534

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ ADM

Mã số thuế: 0108400606

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ AB&C

Mã số thuế: 0108122476

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ 1960

Mã số thuế: 0315183212

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ZHQ

Mã số thuế: 0108204369

Tìm thông tin Doanh nghiệp