Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH PHẦN HỢP PHẦN 1- CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN, Mã số thuế: 0108205059, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MẠNH KHỞI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ

Mã số thuế: 2000269597-015

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÀNG AN

Mã số thuế: 2700666776

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TIIGP2 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902037040

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 1

Mã số thuế: 5500508383

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG

Mã số thuế: 0107278209

Tìm thông tin Doanh nghiệp