Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
16Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
17Bán buôn xe có động cơ khác45119
18Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
19Bán mô tô, xe máy4541
20Bán buôn mô tô, xe máy45411
21Bán lẻ mô tô, xe máy45412
22Đại lý mô tô, xe máy45413
23Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
24Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
25Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
26Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
27Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
28Đại lý, môi giới, đấu giá4610
29Đại lý46101
30Môi giới46102
31Đấu giá46103
32Bán buôn thực phẩm4632
33Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
34Bán buôn thủy sản46322
35Bán buôn rau, quả46323
36Bán buôn cà phê46324
37Bán buôn chè46325
38Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
39Bán buôn thực phẩm khác46329
40Bán buôn đồ uống4633
41Bán buôn đồ uống có cồn46331
42Bán buôn đồ uống không có cồn46332
43Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
44Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
45Bán buôn vải46411
46Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
47Bán buôn hàng may mặc46413
48Bán buôn giày dép46414
49Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
50Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
51Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
52Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
53Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
54Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
55Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
56Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
57Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
58Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
59Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
60Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
63Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
64Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
65Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
66Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
67Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
68Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
69Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
70Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
71Bán buôn dầu thô46612
72Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
73Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
74Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
75Bán buôn quặng kim loại46621
76Bán buôn sắt, thép46622
77Bán buôn kim loại khác46623
78Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
79Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
80Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
81Bán buôn xi măng46632
82Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
83Bán buôn kính xây dựng46634
84Bán buôn sơn, vécni46635
85Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
86Bán buôn đồ ngũ kim46637
87Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
88Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
89Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
90Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
91Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
92Bán buôn cao su46694
93Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
94Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
95Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
96Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
97Bán buôn tổng hợp46900
98Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
99Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
100Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
101Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
102Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
103Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
104Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
105Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
106Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
107Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
108Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
109Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
110Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
111Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
112Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
113Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
114Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
115Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
116Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
117Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
118Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
119Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
120Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
121Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
122Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
123Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
124Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
125Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
126Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
127Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
128Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
129Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
130Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
131Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
132Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
133Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
134Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
135Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
136Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
137Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
138Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
139Vận tải hành khách bằng taxi49312
140Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
141Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
142Vận tải hành khách đường bộ khác4932
143Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
144Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
145Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
146Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
147Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
148Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
149Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
150Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
151Vận tải đường ống49400
152Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
153Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
154Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
155Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
156Bốc xếp hàng hóa5224
157Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
158Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
159Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
160Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
161Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
162Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
163Dịch vụ đại lý tàu biển52291
164Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
165Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
166Bưu chính53100
167Chuyển phát53200
168Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
169Khách sạn55101
170Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
171Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
172Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
173Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
174Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
175Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
176Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
177Dịch vụ ăn uống khác56290
178Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
179Quán rượu, bia, quầy bar56301
180Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
181Xuất bản sách58110
182Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
183Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
184Hoạt động xuất bản khác58190
185Xuất bản phần mềm58200
186Cho thuê xe có động cơ7710
187Cho thuê ôtô77101
188Cho thuê xe có động cơ khác77109
189Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
190Cho thuê băng, đĩa video77220
191Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Minh Hiếu Anh (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Sản Xuất Minh Hiếu Anh), Mã số thuế: 0108200621, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 01 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Tiễu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NUTRITION

Mã số thuế: 0315396443

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NTC

Mã số thuế: 0108519344

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ETC

Mã số thuế: 0314865847

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGHĨA PHÁT

Mã số thuế: 0314947377

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ AN

Mã số thuế: 0315894544

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÁY BLOSSOM

Mã số thuế: 0316680778

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MLF

Mã số thuế: 0315190273

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MKA VN

Mã số thuế: 0315297019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MINH LANG

Mã số thuế: 3702820760

Tìm thông tin Doanh nghiệp