Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
3Vận tải hành khách bằng taxi49312
4Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
5Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
6Vận tải hành khách đường bộ khác4932
7Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
8Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
11Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
12Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
13Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
14Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
15Vận tải đường ống49400
16Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
17Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
18Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
19Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
20Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
21Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
22Vận tải hành khách hàng không51100
23Vận tải hàng hóa hàng không51200
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
25Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
26Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
27Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
30Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
31Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
32Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
34Bốc xếp hàng hóa5224
35Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
36Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
37Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
38Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
39Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
40Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
41Dịch vụ đại lý tàu biển52291
42Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
43Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
44Bưu chính53100
45Chuyển phát53200
46Cho thuê xe có động cơ7710
47Cho thuê ôtô77101
48Cho thuê xe có động cơ khác77109
49Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
50Cho thuê băng, đĩa video77220
51Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Qht Việt Nam (Tên nước ngoài: Viet Nam Qht Transport And Trading Services Company Limited), Mã số thuế: 0108200607, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 10, ngách 90 /37 Đường Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Văn Quân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp