Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
7Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
8Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
9Hoạt động viễn thông khác6190
10Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
11Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
12Lập trình máy vi tính62010
13Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
14Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
15Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
16Cổng thông tin63120
17Hoạt động thông tấn63210
18Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
19Hoạt động ngân hàng trung ương64110
20Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
21Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
22Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
23Hoạt động cho thuê tài chính64910
24Hoạt động cấp tín dụng khác64920
25Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
26Bảo hiểm nhân thọ65110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Viễn Thông Trần Dũng (Tên nước ngoài: Tran Dung Telecommunication Company Limited), Mã số thuế: 0108199038, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 36, ngõ 2 Anh Sơn, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Việt Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ SURI

Mã số thuế: 6001667830

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

Mã số thuế: 0700828906

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ AVADA

Mã số thuế: 0316814414

CÔNG TY TNHH VIỄN ẢNH

Mã số thuế: 0314868245

CÔNG TY TNHH VIỄN ĐÔNG PEARL

Mã số thuế: 0601158270

CÔNG TY TNHH VIỄN ĐÔNG LIGHT

Mã số thuế: 0316560897

CÔNG TY TNHH VIỄN TẤN

Mã số thuế: 0314940854

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐỨC VINH

Mã số thuế: 0108185860

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 0108930787

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG WINTEL

Mã số thuế: 0315931637

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VUA SIM

Mã số thuế: 0315818913

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VNTEL

Mã số thuế: 0315931281

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VNS

Mã số thuế: 0314834528

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VIỆT KHÁ

Mã số thuế: 0316702372

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VINATEL

Mã số thuế: 0108122148

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VAHATEL

Mã số thuế: 0315932415

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TÁO ĐỎ

Mã số thuế: 0316698454

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TVT

Mã số thuế: 0316810480

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0106572367

Tìm thông tin Doanh nghiệp