Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
3Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
4Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
5In ấn18110
6Dịch vụ liên quan đến in18120
7Sao chép bản ghi các loại18200
8Sản xuất than cốc19100
9Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
10Sản xuất hoá chất cơ bản20110
11Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
12Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
13Xây dựng công trình đường sắt42101
14Xây dựng công trình đường bộ42102
15Xây dựng công trình công ích42200
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
17Phá dỡ43110
18Chuẩn bị mặt bằng43120
19Lắp đặt hệ thống điện43210
20Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
21Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
22Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
23Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
24Hoàn thiện công trình xây dựng43300
25Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
26Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
27Bán buôn vải46411
28Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
29Bán buôn hàng may mặc46413
30Bán buôn giày dép46414
31Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
32Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
33Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
34Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
35Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
36Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
37Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
38Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
39Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
40Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
41Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
42Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
43Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
44Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
45Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
46Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
47Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
49Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
50Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
51Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
52Bán buôn quặng kim loại46621
53Bán buôn sắt, thép46622
54Bán buôn kim loại khác46623
55Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
56Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
57Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
58Bán buôn xi măng46632
59Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
60Bán buôn kính xây dựng46634
61Bán buôn sơn, vécni46635
62Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
63Bán buôn đồ ngũ kim46637
64Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
65Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
66Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
67Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
68Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
69Bán buôn cao su46694
70Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
71Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
72Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
73Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
74Bán buôn tổng hợp46900
75Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
76Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
77Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
78Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
79Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
80Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
81Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
82Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
83Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
84Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
85Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
86Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
87Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
88Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
89Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
90Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
91Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
92Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
93Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
94Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
95Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
96Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
97Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
98Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
99Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
100Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
101Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
102Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
103Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
104Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
105Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
106Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
107Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
108Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
109Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
110Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
111Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
112Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
113Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
114Vận tải đường ống49400
115Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
116Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
117Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
118Hoạt động thú y75000
119Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
120Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
121Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
122Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
123Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
124Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
125Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
126Cung ứng lao động tạm thời78200
127Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
128Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
129Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
130Đại lý du lịch79110
131Điều hành tua du lịch79120
132Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
133Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
134Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
135Dịch vụ điều tra80300
136Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
137Vệ sinh chung nhà cửa81210
138Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
139Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
140Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
141Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
142Photo, chuẩn bị tài liệu82191
143Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
144Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
145Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
146Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
147Dịch vụ đóng gói82920
148Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
149Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
150Giáo dục trung học cơ sở85311
151Giáo dục trung học phổ thông85312
152Giáo dục nghề nghiệp8532
153Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
154Dạy nghề85322
155Đào tạo cao đẳng85410
156Đào tạo đại học và sau đại học85420
157Giáo dục thể thao và giải trí85510
158Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
159Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
160Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Atc (Tên nước ngoài: Atc Training And Consulting Company Limited), Mã số thuế: 0108174234, được thành lập ngày 05/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITES HOÀI LINH

Mã số thuế: 3101074437

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE Ý MỸ

Mã số thuế: 4201924055

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 3301687575

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 3301661908

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE MINH LONG

Mã số thuế: 4001154384

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 3702825310

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HIẾU ANH

Mã số thuế: 1402163630

CÔNG TY TNHH ĐÁ DĨA PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401046496

CÔNG TY TNHH ĐÁ CHÀM HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108383975

CÔNG TY TNHH ĐÁ CHUNG THỦY

Mã số thuế: 2802924056

CÔNG TY TNHH ĐÀO VĂN PHONG

Mã số thuế: 0801241705

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VŨ THÀNH

Mã số thuế: 3702974785

Tìm thông tin Doanh nghiệp