Ngành nghề kinh doanh

1Trồng lúa01110
2Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác01120
3Trồng cây lấy củ có chất bột01130
4Trồng cây mía01140
5Trồng cây thuốc lá, thuốc lào01150
6Trồng cây lấy sợi01160
7Trồng cây có hạt chứa dầu01170
8Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
9Trồng rau các loại01181
10Trồng đậu các loại01182
11Trồng hoa, cây cảnh01183
12Trồng cây hàng năm khác01190
13Trồng cây ăn quả0121
14Trồng nho01211
15Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới01212
16Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác01213
17Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo01214
18Trồng nhãn, vải, chôm chôm01215
19Trồng cây ăn quả khác01219
20Trồng cây lấy quả chứa dầu01220
21Trồng cây điều01230
22Trồng cây hồ tiêu01240
23Trồng cây cao su01250
24Trồng cây cà phê01260
25Trồng cây chè01270
26Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
27Trồng cây gia vị01281
28Trồng cây dược liệu01282
29Trồng cây lâu năm khác01290
30Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
31Chăn nuôi trâu, bò01410
32Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
33Chăn nuôi dê, cừu01440
34Chăn nuôi lợn01450
35Chăn nuôi gia cầm0146
36Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm01461
37Chăn nuôi gà01462
38Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng01463
39Chăn nuôi gia cầm khác01469
40Chăn nuôi khác01490
41Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp01500
42Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
43Hoạt động dịch vụ chăn nuôi01620
44Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
45Xử lý hạt giống để nhân giống01640
46Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan01700
47Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
48Ươm giống cây lâm nghiệp02101
49Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ02102
50Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa02103
51Trồng rừng và chăm sóc rừng khác02109
52Khai thác gỗ02210
53Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
54Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác02300
55Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
56Khai thác thuỷ sản biển03110
57Khai thác thuỷ sản nội địa0312
58Khai thác thuỷ sản nước lợ03121
59Khai thác thuỷ sản nước ngọt03122
60Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
61Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
62Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ03221
63Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt03222
64Sản xuất giống thuỷ sản03230
65Khai thác và thu gom than cứng05100
66Khai thác và thu gom than non05200
67Khai thác dầu thô06100
68Khai thác khí đốt tự nhiên06200
69Khai thác quặng sắt07100
70Khai thác quặng uranium và quặng thorium07210
71Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013
72Sản xuất plastic nguyên sinh20131
73Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh20132
74Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp20210
75Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
76Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
77Sản xuất mực in20222
78Đại lý, môi giới, đấu giá4610
79Đại lý46101
80Môi giới46102
81Đấu giá46103
82Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
83Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
84Bán buôn hoa và cây46202
85Bán buôn động vật sống46203
86Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
87Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
88Bán buôn gạo46310
89Bán buôn thực phẩm4632
90Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
91Bán buôn thủy sản46322
92Bán buôn rau, quả46323
93Bán buôn cà phê46324
94Bán buôn chè46325
95Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
96Bán buôn thực phẩm khác46329
97Bán buôn đồ uống4633
98Bán buôn đồ uống có cồn46331
99Bán buôn đồ uống không có cồn46332
100Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
101Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
102Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
103Bán buôn dầu thô46612
104Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
105Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
106Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
107Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
108Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
109Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
110Bán buôn cao su46694
111Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
112Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
113Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
114Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
115Bán buôn tổng hợp46900
116Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đảm Bảo Rủi Ro Nông Nghiệp D2 (Tên nước ngoài: D2 Argricultural Risk Protection Consultant Company Limited), Mã số thuế: 0108149929, được thành lập ngày 01/02/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 14 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thúy Hạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AVA

Mã số thuế: 0109499901

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ANAMA

Mã số thuế: 0402094696

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AB

Mã số thuế: 3101075656

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 3H

Mã số thuế: 0314768459

Tìm thông tin Doanh nghiệp