Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
3Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
4Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
5Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
6Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
7Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
8Sản xuất linh kiện điện tử26100
9Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
10Sản xuất thiết bị truyền thông26300
11Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
12Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
13Sản xuất đồng hồ26520
14Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
15Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
16Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Đại lý46101
19Môi giới46102
20Đấu giá46103
21Bán buôn thực phẩm4632
22Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
23Bán buôn thủy sản46322
24Bán buôn rau, quả46323
25Bán buôn cà phê46324
26Bán buôn chè46325
27Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
28Bán buôn thực phẩm khác46329
29Bán buôn đồ uống4633
30Bán buôn đồ uống có cồn46331
31Bán buôn đồ uống không có cồn46332
32Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
33Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
34Bán buôn vải46411
35Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
36Bán buôn hàng may mặc46413
37Bán buôn giày dép46414
38Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
39Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
40Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
41Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
42Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
43Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
44Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
45Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
46Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
47Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
48Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
49Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
50Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
51Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
52Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
53Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
55Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
56Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
57Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
58Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
59Bán buôn quặng kim loại46621
60Bán buôn sắt, thép46622
61Bán buôn kim loại khác46623
62Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
63Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
64Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
65Bán buôn xi măng46632
66Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
67Bán buôn kính xây dựng46634
68Bán buôn sơn, vécni46635
69Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
70Bán buôn đồ ngũ kim46637
71Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
72Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
73Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
74Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
75Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
76Bán buôn cao su46694
77Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
78Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
79Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
80Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
81Bán buôn tổng hợp46900
82Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
83Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
84Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
85Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
86Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
87Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
88Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
89Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
90Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
91Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
92Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
93Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
94Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
95Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
96Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
97Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
98Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
99Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
100Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
101Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
102Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
103Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
104Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
105Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
106Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
107Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
108Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
109Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
110Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
111Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
112Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
113Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
114Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
115Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
116Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
117Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
118Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
119Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
120Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
121Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
122Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
123Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
124Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
125Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
126Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
127Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
128Vận tải hành khách đường bộ khác4932
129Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
130Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
131Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
132Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
133Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
134Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
135Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
136Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
137Vận tải đường ống49400
138Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
139Dịch vụ đại lý tàu biển52291
140Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
141Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
142Bưu chính53100
143Chuyển phát53200
144Cho thuê xe có động cơ7710
145Cho thuê ôtô77101
146Cho thuê xe có động cơ khác77109
147Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
148Cho thuê băng, đĩa video77220
149Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
150Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
151Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
152Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
153Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
154Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
155Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
156Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
157Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tm Xnk Dệt May – Đại Lý Vé Máy Bay Kim Ngân (Tên nước ngoài: Kim Ngan Agents Airfare - Textile Garment Tm Xnk Company Limited), Mã số thuế: 0108072137, được thành lập ngày 24/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại D10-8, Cụm sản xuất làng nghề tập trung, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG N.N.N

Mã số thuế: 4201856486

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0316690092

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0316284319

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG ANH THƯ

Mã số thuế: 0316824677

CÔNG TY TNHH TM XNK ĐỈNH PHONG

Mã số thuế: 0314833066

CÔNG TY TNHH TM XNK ĐẮC PHÚC

Mã số thuế: 0315903189

CÔNG TY TNHH TM XNK ĐẦU TƯ AN PHÁT

Mã số thuế: 4601581099

CÔNG TY TNHH TM XNK ÁNH SÁNG XANH

Mã số thuế: 0316575727

CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108176305

CÔNG TY TNHH TM XNK TÂM PHÚC

Mã số thuế: 0316859983

CÔNG TY TNHH TM XNK TUẤN ANH DN

Mã số thuế: 6400430329

CÔNG TY TNHH TM XNK TRUNG NGUYÊN MC

Mã số thuế: 5701919538

CÔNG TY TNHH TM XNK TIÊN PHONG

Mã số thuế: 0316896720

CÔNG TY TNHH TM XNK THIÊN ÂN

Mã số thuế: 0314850047

CÔNG TY TNHH TM XNK SẮC VIỆT

Mã số thuế: 0316732602

CÔNG TY TNHH TM XNK QUỐC TẾ Ý BANG

Mã số thuế: 0316751073

CÔNG TY TNHH TM XNK QUANG ĐẠT

Mã số thuế: 3101087732

CÔNG TY TNHH TM XNK PHÚC SƠN

Mã số thuế: 0109391760

CÔNG TY TNHH TM XNK PHÚ AN

Mã số thuế: 5701952937

CÔNG TY TNHH TM XNK NHÂN ĐẶNG

Mã số thuế: 1201630606

CÔNG TY TNHH TM XNK NGUYÊN LAM

Mã số thuế: 0316277209

CÔNG TY TNHH TM XNK NAM TIẾN ĐẤU

Mã số thuế: 0314896651

CÔNG TY TNHH TM XNK MẠNH DUNG

Mã số thuế: 0109448174

CÔNG TY TNHH TM XNK MIMOSA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315295068

CÔNG TY TNHH TM XNK LỘC TIẾN HƯNG

Mã số thuế: 3901301255

CÔNG TY TNHH TM XNK LABETY

Mã số thuế: 0316793718

CÔNG TY TNHH TM XNK KIM THẮNG

Mã số thuế: 1101750191

CÔNG TY TNHH TM XNK HỒNG DIỄM

Mã số thuế: 0314844519

CÔNG TY TNHH TM XNK HẢI TRIỀU

Mã số thuế: 0315652062

CÔNG TY TNHH TM XNK HƯNG LONG LV

Mã số thuế: 0315337751

CÔNG TY TNHH TM XNK HÀ THANH

Mã số thuế: 0315262785

CÔNG TY TNHH TM XNK HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0109602475

CÔNG TY TNHH TM XNK HANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108230425

CÔNG TY TNHH TM XNK GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314792557

CÔNG TY TNHH TM XNK GIA BẢO

Mã số thuế: 0315961374

Tìm thông tin Doanh nghiệp