Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn tổng hợp46900
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
7Dịch vụ ăn uống khác56290
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Cổng thông tin63120
10Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
11Hoạt động tư vấn quản lý70200
12Quảng cáo73100
13Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
14Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
15Hoạt động nhiếp ảnh74200
16Cho thuê xe có động cơ7710
17Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
18Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
20Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
21Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
22Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
23Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
24Cho thuê băng, đĩa video77220

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỂ THAO VIỆT NHẬT (Tên nước ngoài: VIET NHAT SPORTS MEDIA COMPANY LIMITED)), Mã số thuế: 0108042157, được thành lập ngày 01/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5, số 249A Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VIỆT BẰNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TMG

Mã số thuế: 0104489836

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TMG

Mã số thuế: 0102044311

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TLA

Mã số thuế: 0102042430

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TKB

Mã số thuế: 0313238307

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TINH ANH

Mã số thuế: 0105991414

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN XANH

Mã số thuế: 0106561414

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN VIỆT

Mã số thuế: 0105395926

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN LONG

Mã số thuế: 0310969274

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME

Mã số thuế: 0313620227

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIMELINE

Mã số thuế: 0314140431

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME MEDIA

Mã số thuế: 0601194864

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIDIVI

Mã số thuế: 0314021152

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TICTAC

Mã số thuế: 3502325776

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TI TI

Mã số thuế: 0105781103

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỦY LAM

Mã số thuế: 0105188510

Tìm thông tin Doanh nghiệp