Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm58200
2Lập trình máy vi tính62010
3Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
4Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
5Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
6Cổng thông tin63120
7Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
8Quảng cáo73100
9Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
12Đại lý du lịch79110
13Điều hành tua du lịch79120
14Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3A MEDIA (Tên nước ngoài: 3A MEDIA CTS CO .,LTD)), Mã số thuế: 0108032021, được thành lập ngày 23/10/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 179 tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TINH ANH

Mã số thuế: 0105991414

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN XANH

Mã số thuế: 0106561414

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN VIỆT

Mã số thuế: 0105395926

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIN LONG

Mã số thuế: 0310969274

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME

Mã số thuế: 0313620227

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIMELINE

Mã số thuế: 0314140431

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIME MEDIA

Mã số thuế: 0601194864

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TIDIVI

Mã số thuế: 0314021152

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TICTAC

Mã số thuế: 3502325776

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TI TI

Mã số thuế: 0105781103

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THỦY LAM

Mã số thuế: 0105188510

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG THẬT

Mã số thuế: 0109530911

Tìm thông tin Doanh nghiệp