Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
3Xây dựng nhà các loại41000
4Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
5Xây dựng công trình công ích42200
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
7Phá dỡ43110
8Chuẩn bị mặt bằng43120
9Hoàn thiện công trình xây dựng43300
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
11Bán buôn gạo46310
12Bán buôn thực phẩm4632
13Bán buôn đồ uống4633
14Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
19Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
20Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
21Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
22Vận tải hành khách đường bộ khác4932
23Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
25Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
26Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
27Quảng cáo73100
28Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
29Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
30Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
31Chăn nuôi trâu, bò01410
32Chăn nuôi ngựa, lừa, la01420
33Chăn nuôi dê, cừu01440
34Chăn nuôi lợn01450
35Chăn nuôi gia cầm0146
36Chăn nuôi khác01490
37Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
38Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
39Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
40Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
41Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
42Đại lý du lịch79110
43Điều hành tua du lịch79120
44Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3F VIỆT NAM (Tên nước ngoài: 3F VIET NAM TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107950170, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại BT1, 26 Khu đô thị mới Nghĩa Đô, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN QUYẾT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AHP

Mã số thuế: 0201452486

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AH&C

Mã số thuế: 0313969096

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AEON

Mã số thuế: 0312953537

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ACE

Mã số thuế: 0310948531

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ABT

Mã số thuế: 2901937426

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AB&C

Mã số thuế: 0314238589

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A2

Mã số thuế: 0108748312

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&T

Mã số thuế: 0106656352

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&O

Mã số thuế: 0108476901

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&M

Mã số thuế: 4500444850

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&H

Mã số thuế: 0700464800

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 968

Mã số thuế: 0312512839

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 68

Mã số thuế: 2300531118

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 619

Mã số thuế: 0201658085

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 568

Mã số thuế: 2901572768

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 4F

Mã số thuế: 0201820570

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 3TL

Mã số thuế: 0109463503

Tìm thông tin Doanh nghiệp