Ngành nghề kinh doanh

1In ấn18110
2Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
3Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
6Quảng cáo73100
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
8Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
9Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
10Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
11Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
12Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
14Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
15Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
16Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
17Dịch vụ liên quan đến in18120
18Sao chép bản ghi các loại18200
19Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ IN ẤN THÀNH ĐÔ (Tên nước ngoài: THANH DO PRINTING DESIGN JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107947234, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, số 19 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VI TRỌNG TÀI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ K.HOME

Mã số thuế: 0109118497

Tìm thông tin Doanh nghiệp