Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Hoạt động viễn thông khác6190
4Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529
5Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú9620

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH F24H VIỆT NAM (Tên nước ngoài: F24H VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0107946745, được thành lập ngày 07/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 233 Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà An Quang Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FACEWORK

Mã số thuế: 0315039868

CÔNG TY TNHH FACEROLL GAMES

Mã số thuế: 0313792931

CÔNG TY TNHH FACENOTESS

Mã số thuế: 0312999838

CÔNG TY TNHH FACELIGHT

Mã số thuế: 0316150523

CÔNG TY TNHH FACELAND

Mã số thuế: 0314399593

CÔNG TY TNHH FACECOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310962141

CÔNG TY TNHH FACECHAIN SOLUTIONS

Mã số thuế: 0315039593

CÔNG TY TNHH FACE FITNESS 11

Mã số thuế: 0313951645

CÔNG TY TNHH FACARE

Mã số thuế: 0313898342

CÔNG TY TNHH FACA GLOBAL

Mã số thuế: 0107936592

CÔNG TY TNHH FABULOUS MEKONG ECOTOURS

Mã số thuế: 1801654408

CÔNG TY TNHH FABRICA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314596062

CÔNG TY TNHH FABRICA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312263861

CÔNG TY TNHH FABOSHOP

Mã số thuế: 0316257611

CÔNG TY TNHH FABOSHOP (NTNN)

Mã số thuế: 0316433641

CÔNG TY TNHH FABIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106652527

CÔNG TY TNHH FABIO FORTE

Mã số thuế: 0311988632

CÔNG TY TNHH FABIEN & QUENTIN

Mã số thuế: 0313378086

CÔNG TY TNHH FABI SECRET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700815047

CÔNG TY TNHH FABER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313636160

CÔNG TY TNHH FABEL VIETNAM

Mã số thuế: 0315163819

CÔNG TY TNHH FABCHEM VINA

Mã số thuế: 2601063696

CÔNG TY TNHH FABCHEM VINA

Mã số thuế: 2600665592

CÔNG TY TNHH FABBI CRM

Mã số thuế: 0109177164

CÔNG TY TNHH FABBI AI

Mã số thuế: 0109112424

CÔNG TY TNHH FABA

Mã số thuế: 6001505325

CÔNG TY TNHH FAB SUPER POSITION

Mã số thuế: 0314538511

CÔNG TY TNHH FAAB TRADING

Mã số thuế: 0316405108

CÔNG TY TNHH FA VINA

Mã số thuế: 0107691529

CÔNG TY TNHH FA THĂNG

Mã số thuế: 0310367865

CÔNG TY TNHH FA SYSTEMS

Mã số thuế: 2400842283

CÔNG TY TNHH FA SOL

Mã số thuế: 0312718170

CÔNG TY TNHH FA PRODUCTION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109211746

CÔNG TY TNHH FA HUẾ

Mã số thuế: 3301698633

CÔNG TY TNHH FA DA

Mã số thuế: 0316842838

CÔNG TY TNHH F99

Mã số thuế: 3002077638

CÔNG TY TNHH F9 INTERIOR DESIGN

Mã số thuế: 0316455067

CÔNG TY TNHH F8 UPLOAD

Mã số thuế: 0105302223

CÔNG TY TNHH F79

Mã số thuế: 4201901354

CÔNG TY TNHH F68 BANK

Mã số thuế: 2902038710

CÔNG TY TNHH F5 BẮC NINH

Mã số thuế: 2300935181

CÔNG TY TNHH F4

Mã số thuế: 0313234905

CÔNG TY TNHH F458

Mã số thuế: 0315872886

CÔNG TY TNHH F3

Mã số thuế: 0104008793

CÔNG TY TNHH F2F THĂNG LONG

Mã số thuế: 0107308037

Tìm thông tin Doanh nghiệp