Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
3Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
4Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
5Hoạt động tư vấn quản lý7020
6Quảng cáo7310
7Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
9Giáo dục nghề nghiệp8532
10Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
11Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH SÀI GÒN CÔNG TY CỔ PHẦN WORLD OF BANK GROUP, Mã số thuế: 0107944120-011, được thành lập ngày 11/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 77 Đường số 7, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Thái

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH SÀI GÒN CÔNG TY TNHH TABICO

Mã số thuế: 3100996076-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp