Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý70

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VP ĐẠI DIỆN CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGXI ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO.,LTD TẠI HN, Mã số thuế: 0107938688, được thành lập ngày 27/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại P 301-302, nhà B4, khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Xu Zhu Rong

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VP6-ĐỘI TH NVDT & HT NNT

Mã số thuế: 5200791598

VP. HĐND - UBND THỊ XÃ CAI LẬY

Mã số thuế: 1201488999

VP ĐẠI DIỆN

Mã số thuế: 0102167505-002

VP ĐẠI DIỆN

Mã số thuế: 0101119308-001

VP ĐẠI DIỆN

Mã số thuế: 0101066261-002

VP ĐẠI DIỆN CỦA CT

Mã số thuế: 0101296071-003

VP ĐẠI DIỆN CTY TNHH MSC VN TẠI HP

Mã số thuế: 0303137370-003

Tìm thông tin Doanh nghiệp