Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE CHUYÊN DỤNG VIỆT NAM (Tên nước ngoài: PREMIER OTR TIRE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0107925625, được thành lập ngày 18/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 12 ngõ 4 phố Hoàng Diệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ TUẤN MẠNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THIÊN

Mã số thuế: 0104405071

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THIÊN

Mã số thuế: 0103043832

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THIÊN ẤN

Mã số thuế: 0401369115

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THIÊN MINH

Mã số thuế: 3603590805

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC QUÂN

Mã số thuế: 2901234166

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0311568758

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÚ LÂM

Mã số thuế: 1702007216

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2100401993

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÁT PHÁT

Mã số thuế: 0313398325

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÁT GROUP

Mã số thuế: 2500605800

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC PHÁT 3A

Mã số thuế: 0311857196

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC NHƯ THUỶ

Mã số thuế: 0106220333

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC NAM

Mã số thuế: 0105930482

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MÃ

Mã số thuế: 0105941653

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MINH

Mã số thuế: 0105043850

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MINH

Mã số thuế: 0103051711

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MINH THÀNH

Mã số thuế: 4001125880

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MINH SOLAR

Mã số thuế: 0316554290

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MINH HƯNG

Mã số thuế: 0401460614

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC MAY

Mã số thuế: 0107075801

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC LOGISTICS

Mã số thuế: 0201799978

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC LINH NGUYÊN

Mã số thuế: 0108845161

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 3602721276

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC KHANG

Mã số thuế: 1801112356

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HỮU PHÚ

Mã số thuế: 3702354679

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0103027872

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HOÀNG ANH

Mã số thuế: 1702163085

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC CƯƠNG

Mã số thuế: 5500510801

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC BẢO THỊNH

Mã số thuế: 0310760508

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC BẢO SƠN

Mã số thuế: 5801164094

CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC BẢO HƯNG

Mã số thuế: 4600965159

CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312980996

CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE HỒ BỬU

Mã số thuế: 3702221118

CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE CMAX

Mã số thuế: 3502426767

Tìm thông tin Doanh nghiệp